5.2.2.1 Aurinkolämpöjärjestelmät

Videossa kerrotaan miten aurinkolämpökeräimet on rakennettu, mihin erilaisiin käyttötarkoituksiin aurinkolämpöä voidaan soveltaa ja mitä se vaatii. Lisäksi videossa esitellään esimerkkikohde (kuntoutuskeskus ja juhlapaikka Mikkelissä), sekä laskelmia aurinkolämmön kannattavuudesta Suomessa.

 

Kuvakaappaukset

Opetusvideoprojektin kotisivut: http://www.lahienergia.org/lahienergialiitto/hanketoiminta-lahienergialiitossa/youtube-opetusvideot-uusiutuvasta-energiasta/