Energia- ja korjausavustukset 2019

Lisätty 19.6.2019, päivitetty 19.6.2016.

Tämän taulukon tarkoituksena on kerätä yhteen kaikki mahdolliset avustukset energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyen.

TahoMihin?Keille?Linkki
Business Finland: Energiatukiinvestointi- ja selvityshankkeet, jotka edistävät:
– uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
– energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
– muutoin energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi.
– kaiken kokoiset yritykset, ml. ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
– yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt
< https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/ > Lisätty: 19.6.2019.
ARA: Lainoitusperusparannushankkeisiin:
– vuokra- ja asumisoikeustalot
– asunto-osakeyhtiöt
– kunta tai muu julkisyhteisö
– ARAn yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämä yhteisö
– edellä mainitun yhteisön tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö
– asunto-osakeyhtiö
< https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Perusparannuksen_lainoitus > Lisätty: 19.6.2019.
ARA: Lainoitusvuokra- tai asumisoikeustalon uudisrakentamiseen– kunta tai muu julkisyhteisö,
– ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö,
– edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö.
< https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Uudistuotannon_lainoitus > Lisätty: 19.6.2019. 
ARA: Investointirahoitus erityisrymien asumisolojen parantaminenrakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. < https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus > Lisätty: 19.6.2019.
ARA: Korjausavustus– korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten asuntoihin (kotitaloudet, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.)
– hissiavustus (uuden hissin asentamiseen hissittömässä kerrostalossa)
– esteettömyysavustus
< https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset > Lisätty: 19.6.2019.
ARA: AvustusSähköautojen latausinfran rakentaminenasuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt< https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus > Lisätty: 19.6.2019.
ARA: Muut avustukset< https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset > Lisätty: 19.6.2019.
KotitalousvähennysTyön osuus:
– kunnossapito
– perusparannustyö
– esim. aurinkopaneelien asennustyö
Kotitaloudet, pariskunnista kumpikin puoliso, kohteena
– oma koti
– vapaa-ajan asunto
– vanhempien tai isovanhempien koti.
< https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/ > Lisätty: 19.6.2019.

Palaute

CC BY 4.0 Energia- ja korjausavustukset 2019, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.