3.2.2 Ilmatiiviis rakentaminen

Ilmatiivis rakennus saadaan rakennettua samalla vaivalla kuin ilmaa vuotava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä läpivienteihin ja rakenteiden liitoskohtiin. Ilmatiiviyden on oltava pitkäaikaisesti kestävä. Ilmatiivis rakenne suojelee rakenteita ja eristeitä, sekä vähentää rakennuksen energiantarvetta.

 

Lähteet

  • Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoineen, K., Sakminen, K., Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tutkimusraportti 160. 121 s. Tampere marraskuu 2012. Saatavissa: < http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l912/@web/@p/documents/liit/p034351.pdf >
  • Nieminen, J., Kouhia, I., Ojanen, T., Knuuti, A. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. VTT. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf >
  • Palomäki, T., Mäki, T., ym. 2010. Kevytsoraharkot ja betoniharkot. Harkkokäsikirja. Betoniteollisuus ry. Luettavissa < http://issuu.com/kivirakentaminen/docs/harkkokirja_2010_1_/8 >
  • RIL 259-2012 Matalaenergiarakentaminen – Toimitilat. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry. 185 s. Saarijärven Offset Oy, 2012. ISBN: 978-951-538-5.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi, 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Suikka, A. 2009. Matalaenergiatalojen julkisivujen haasteet. Julkisivumessut. Kalvoesitys.
  • VTT. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Tutkimusselostus. VTT-S-10816-08. 10.12.2008. 22 s. Luettavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7B648A4BF3-D2F6-4FEB-9DD4-8B90C1A49D2D%7D/31293 >

 

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.2.2 Ilmatiiviis rakentaminen, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.