Info

Visio ja missio

Eksergian visiona on toimia Suomen energiatehokkaan rakentamisen Wikipediana, alan käytetyimpänä digitaalisena opetusaineistona sekä hakuteoksena. Laatua pidetään yllä käyttäjien ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksen avulla. Englanninkielistä versiota kasvattamalla Eksergia toimii myös suomalaisen kestävään rakentamiseen liittyvän osaamisen ikkunana ulkomaille.

Eksergia kartoittaa aidosti energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyviä osaamistarpeita ja tuottaa siitä vapaasti käytettävää, luotettavaa, ja ajantasaista opetusaineistoa. Paras tieto syntyy kun yhteistyössä ovat opettajat, tutkijat ja yritykset.

Missiona on tarjota olennaisin ja ajantasaisin tieto siitä miten koko rakennuskanta saadaan uralle, jota Pariisin ilmastosopimuksen mukainen 1,5 °C-asteen tavoite vaatii.

Sisältö

Eksergia sopii niin itseopiskelu- kuin koulutusaineistoksi. Tietopohjana on käytetty mahdollisimman neutraalia tietoa, kuten tietokirjoja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, seminaariesityksiä sekä muita ajankohtaisia artikkeleita. Tällä hetkellä sivustosta löytyy mm.:

Käyttöoikeudet

Eksergian sisältö on suunniteltu vapaaseen käyttöön, mikäli muuta ei ole erikseen mainittu. Hienoa, jos tietoa hyödyntäessäsi muistat mainita tietolähteen! Eksergia.fi-verkkosivujen opetusmateriaalit on lähtökohtaisesti lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

Tausta

Ilmastoystävällinen rakentaminen edellyttää niin energiatehokkaiden, ekologisten, kuin uusiutuvan energian ratkaisujen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Onnistuminen aidosti energiatehokkaassa rakentamisessa edellyttää alan eri toimijoiden (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) yhteistyötä ja erityisosaamista. Yhtä tärkeää on huomioida rakennuksen käyttäjät, sekä varmistua suunnitelmien mukaisen energiankulutuksen toteutumisesta. Uusia innovaatioita tulee jatkuvasti lisää, mutta rakentamisen laadusta on pystyttävä varmistumaan.

Eksergia-sivujen idea syntyi vuonna 2009 ja sai Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden rahoituksen maaliskuussa 2014 sivuston tehokkaaseen toteutukseen, sekä erityisesti kosteusturvallisuuteen liittyvän aineiston tarkistuttamiseen. Lisää tietoa kerätään jatkuvasti. Eksergia.fi on neutraali verkkosivu jonka toimintaan liittyvää liikevaihtoa toistaiseksi hoitaa Laukkanen Ecological Solutions Tmi.

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen, Eksergian perustaja

Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
S-posti: maaria.laukkanen @ eksergia.fi
Puhelin: +358 50 300 8486

Eksergiaan linkittäminen

Eksergiaan linkittäminen ja logon käyttö on sallittua!

Logon lataaminen

Pieni (140 px × 536 px)

 eksergia_logo_mini

Iso (368 px × 141 px)

eksergia_logo_keskikok

Upotuskoodi logon kanssa

<a href="http://www.eksergia.fi"><img src="http://i2.wp.com/eksergia.fi/wordpress/wp-content/uploads/eksergia_logo_keskikok.jpg?resize=368%2C141" height="55" width="140"></a>