4.2 Laadukas sisäilma

Mitä yhteyksiä on löydetty ilmanvaihtuvuuden ja hyvinvoinnin välillä? Mitä epäpuhtauksia tulee sisäilmasta? Mitä epäpuhtauksia tulee ulkoilmasta? Mitkä ovat tehokkaimmat keinot sisäilman laadun varmistamiseen?

Lähteet

 • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
 • Camfil. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Verkkolähde: < http://www.camfil.fi/Suodatintekniikkaa/Sisailman-laatu-IAQ/Saastelahteet/Haihtuvat-orgaaniset-yhdisteet-VOC/ > Referoitu: 13.8.2014.
 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • Hänninen, O. 2014. Vaikutukset sisäilman terveysriskeihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kalvoesitys Messukeskuksessa 13.3.2014. Luettavissa: < http://www.sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2013/09/Otto-H%C3%A4nninen.pdf >
 • LVI 05-10417. Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. Rakennustieto. 2007.
 • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Joulukuu 2008.
 • LVI 31-10507 Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. Ohjeet. Rakennustieto. Toukokuu 2012.
 • Palomäki, E. 2013. Rakennuksen kunto ja sisäilma. Työterveyslaitos. Kalvoesitys. Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet 12.11.2013. Luettavissa: < http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/97790edf-1568-4579-8a09-a53ac076d207/EERO-PALOMAKI-Savoy.pdf?MOD=AJPERES >
 • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
 • Seppänen, Olli. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Suomen LVI-liitto. Forssan kirjapaino Oy. 427 s.
 • Seppänen, Olli. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
 • Seppänen, O., Fisk W, Lei QH. 2006. Ventilation and performance in office work. Indoor Air Journal, 16 (1), 28-35.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
 • Sosiaali ja terveysministeriö. 2003. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Luettavissa: < http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/s/asumisterveysohje_STM_2003.pdf >
 • Säteri, J. 2013. Ilmanvaihto taas luupin alla. Sisäilma uutiset 2/2013, s. 2.
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Laadukas Sisäilma -esityksen versiosta 23.8.2014.
 • Wargocki, P., Wyon, DP., Fanger, PO. 2000. Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In: Proceeding of Cold Climate HVAC 2000, Sapporo, pp. 445-450.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.2 Laadukas sisäilma, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.