4.4 Lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät

Mitkä tekijät vaikuttavat lämpöviihtyvyyteen? Miksi vetoisuus lisää lämmityksen tarvetta? Miksi ikkunan edessä on yleensä lämpöpatterit? Mikä on sopiva sisälämpötila talvella? Entä kesällä?

 

Lähteet

 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma.  Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten energiatehokkuus. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • D3 laskentaopas. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen RakMK D3 2012 mukaan. Ympäristöministeriö 14.9.2012.
 • LVI 05-10417. Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. 2007.
 • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjekortti. Joulukuu 2008.
 • De Dear R.J., Brager G.S, 2002, Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55, Energy and Buildings 34 549-561.
 • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti.
 • Seppänen, Olli. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät -esityksen versiosta 24.8.2014.
 • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
 • VTT. 2012. Tyytyväisyys ekotehokkaiden rakennusten sisäolosuhteisiin voidaan ennustaa jo suunnitteluvaiheessa. Tiedote 10.12.2012. Verkkolähde: <http://www.vtt.fi/news/2012/10122012_vaitos_riikka_holopainen.jsp> Referoitu: 6.8.2014.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.4 Lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.