3.8. Rakennusten tietomallintaminen (BIM)

Lähteet

  • Järvinen, Tero. 2017. Digitaalinen kaksonen. Blogi. Granlund: energiastä rakentamista. < https://energistarakentamista.com/author/terojarvinen/ > Kirjoitettu 31.5.2017. Luettu 31.1.2018.
  • Jäväjä Päivi & Lehtovirta Timo. 2016. Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla. Rakennustieto.
  • Kerosuo, H., Paavola, S., Miettinen, R., Mäki, T. 2017. HANKKEISTA OPPIMINEN. Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa. Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Helsinki: Unigrafia.
  • Kärkkäinen, Minna. 2016. Fiksu suunnittelu poikii fiksua rakentamista. Talotekniikka 5/2016, s. 22-25.
  • Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa. 2014. Luentomoniste. Saimaan ammattikorkeakoulu. TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 < https://www.saimia.fi/toka/docs/tokatuloksettimolehtoviit.pdf > Luettu 30.1.2018.
  • Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012. Verkkodokumentti. < https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/ > Luettu 2.1.2018.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.8. Rakennusten tietomallintaminen (BIM), jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.