6.3.3 Riskirakenteet 3: Perustukset ja alapohjat

Lähteet

 • C2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kusteus. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 1998.
 • D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kiinteistöjen vesi ja viemärilaitteistot. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2007.
 • Kosteus- ja hometalkoot. 2012. Tunnista ja tutki riskirakenne. Pientalojen riskirakenteet. Opetusmateriaali. 109 kalvoa. Luettavissa: < http://www.hometalkoot.fi/muut-oppaat >
 • Kärki, J., Öhman, H. 2007. Homevaurioiden korjausopas. Kuopion yliopisto. Tutkimuksia ja selvityksiä 6/2007. 2. painos. Luettavissa: < http://www.sisailmatalo.fi/files/2213/9629/6058/Homevaurioiden_korjausopas.pdf >
 • Lahdensivu, J. 2007. Muuratut julkisivut, Kuorimuurin purkaminen ja uudelleen rakentaminen –suunnitteluohjeet. Päivitetty 1/2007. JUKO –ohjeistokansio julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseksi. Tampereen teknillinen yliopisto. Luettavissa: <  http://www.julkisivuyhdistys.fi/julkkari2/juko/JUKO_pdf_web/Korjaustavat/Muuratut%20julkisivut/Suunnitteluohjeet%20Muuratun%20kuorimuurin%20uusiminen.pdf >
 • Nieminen, J., Kouhia, I., Ojanen, T., Knuuti, A. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. VTT. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf >
 • Palolahti, T., Mäki, T., ym. 2010. Kevytsoraharkot ja betoniharkot. Harkkokäsikirja. Betoniteollisuus ry. Luettavissa < http://issuu.com/kivirakentaminen/docs/harkkokirja_2010_1_/8 >
 • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2012. 219 s. ISBN 978-951-758-545-3.
 • RIL 250-2011 Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2011. 243 s. ISBN 978-951-758-537-8.
 • RT 80-10712 Rakennusten kosteus- ja mikrobivauriot. Rakennustieto Oy 1999.
 • Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo, M., Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, M. Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O., Koskenvesa, A. Palolahti, A. 2013. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset
  vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja
  rakennusten energiankulutuksessa. Tutkimusraportti 159. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere kesäkuu 2013. 354 s. Luettavissa: < http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21640 >
 • Vinha, J., Lindberg, R., Pentti, M., Mattila, J., Lahdensivu, J., Helso, J., Suonketo, J., Leivo, V., Korpi, M., Aho, H., Lähdesmäki, K., Aaltonen, A. 2008. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin. Loppuraportti. Tutkimusselostus nro trt/1706/2008. 88 s. Tampereen teknillinen yliopisto 31.10.2008.
 • VTT. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Tutkimusselostus. VTT-S-10816-08. 10.12.2008. 22 s. Luettavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7B648A4BF3-D2F6-4FEB-9DD4-8B90C1A49D2D%7D/31293 >

Lisää

Hometalkoot_SLOGAN_LOGO_RGB-1

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.3.3 Riskirakenteet 3: Perustukset ja alapohjat, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.