4.3.6 (RAKENTEILLA) Tarpeenmukainen ilmanvaihto

 

Lähteet

 • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Camfil. Verkkolähde: < http://www.camfil.fi/Suodatintekniikkaa/Sisailman-laatu-IAQ/Saastelahteet/Haihtuvat-orgaaniset-yhdisteet-VOC/ > Referoitu: 13.8.2014.
 • Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. LVI 05-10417. 2007.
 • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
 • Seppänen, Olli. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Suomen LVI-liitto. Forssan kirjapaino Oy. 427 s.
 • Seppänen, Olli. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
 • Seppänen, O., Fisk W, Lei QH. 2006. Ventilation and performance in office work. Indoor Air Journal, 16 (1), 28-35.
 • Säteri, Jorma. 2013. Ilmanvaihto taas luupin alla. Sisäilma uutiset 2/2013, s. 2.
 • Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjekortti. LVI 05-10440. Joulukuu 2008.
 • Wargocki, P., Wyon, DP., Fanger, PO. 2000. Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In: Proceeding of Cold Climate HVAC ´2000, Sapporo, pp. 445-450.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.3.6 (RAKENTEILLA) Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.