4.6.2 Vesikiertoinen lattialämmitys

Lähteet

 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Ohjeet 2012.
 • Danfoss. 2011. Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet. Käsikirja 03/2011. 12 s. Saatavissa: < http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf >
 • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
 • Hanel, B. 2003. Wärmeströme von Rohrleitungen in Fußboden – und Wandkonstruktionen – Teil 2. HLH Bd. 54, 2003 Nr.7 – Juli.
 • K1 Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet. Energiateollisuus ry 2013. Päivitetty 9.5.2014. Luettavissa: < energia.fi/sites/default/files/julkaisuk1_2013_20140509.pdf >
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
 • LVI 05-10417. Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. Kesäkuu 2007.
 • Saari, Mikko. 2008. Passiivienergiatalo – Mikä se on ja miten se tehdään? Asuminen ja ilmastonmuutos. Kalvoesitys. VTT. Ajankohtaisseminaari. Suomen Asuntomessut. Suomen Asuntotietokeskus 12.2.2008.
 • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
 • Seppänen, O. 2001. Rakennusten lämmitys. SuLVI. Jyväskylä. 2001. 444 s. ISBN 951-98811-0-7.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
 • Vesikiertoinen lattialämmitys. Ohjetiedosto. LVI 13-10261. Joulukuu 1996.
 • Ympäristöministeriö. 2011. Lämmitysjärjestelmät ja lämmin käyttövesi – laskentaopas. Järjestelmien lämpöhäviöiden laskenta ja hyötysuhteiden määritys. Ladattavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7BCA99FFCB-627B-48C8-8EB0-607F36B178A5%7D/30751 >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.6.2 Vesikiertoinen lattialämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.