Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät – Video

Video

Kesto 5:50 min

Tiivistelmä

Videossa kerrotaan verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien toimintaperiaate, pontentiaali sekä käyttökohteet Suomessa. Suunnittelijan haastattelussa kuullaan miten järjestelmät kannattaa mitoittaa. Esimerkkikohteina yksi Suomen suurimmista aurinkosähkövoimaloista Kivikossa sekä pientalokohde Järvenpäässä.

Kuvakaappauksia

Tuotanto

Eksergian ja Lähienergialiiton opetusvideoprojekti. Rahoittajana Suomen Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus (STEK) sekä aiheeseen liittyviä yrityksiä, kotisivut: http://www.lahienergia.org/lahienergialiitto/hanketoiminta-lahienergialiitossa/youtube-opetusvideot-uusiutuvasta-energiasta/