5.8.3 [Video] Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät

Videossa kerrotaan verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien toimintaperiaate, pontentiaali sekä käyttökohteet Suomessa. Suunnittelijan haastattelussa kuullaan miten järjestelmät kannattaa mitoittaa. Esimerkkikohteina yksi Suomen suurimmista aurinkosähkövoimaloista Kivikossa sekä pientalokohde Järvenpäässä.

Kuvakaappauksia videosta

Opetusvideoprojektin kotisivut: http://www.lahienergia.org/lahienergialiitto/hanketoiminta-lahienergialiitossa/youtube-opetusvideot-uusiutuvasta-energiasta/