5.6 [Tulossa] Bioenergia

Bioenergian lähteet

Bioenergiaa saadaan tuotettua kasviperäisistä jätteistä kuten

  • puuperäisistä polttoaineista
  • peltobiomassoista
  • biokaasuista
  • kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoavasta osasta. (RIL 265-2014 s. 33.)

Bioenergia jaetaan kiinteisiin ja jalostettuihin polttoaineisiin, joihin kuuluvat kaasumaiset ja nestemäiset polttoaineet.

Bioenergian käyttö Suomessa

Biomassan osuus Suomessa käytettävästä energiasta on muihin teollisuusmaihin verrattuna merkittävä. Erityisesti käytetään puuta ja puupohjaisia energialähteitä, jotka kattavat noin viidesosan käytetystä energiasta. Muiden vaihtoehtojen kuten peltobiomassojen, kierrätyspolttoaineiden, biopohjaisten polttonesteiden ja biokaasun merkitys on kasvamassa mm. ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. (RIL 265-2014 s. 33)

Hiilipäästöt

Biomassan palaessa vapautuu saman verran hiilidioksidia kuin sen maatuessa. Tästä johtuen bioenergiaa pidetään useasti hiilineutraalina pottoaineena. Niin Suomessa kuin globaalistikin biomassaan sitoutuu tällä hetkellä enemmän hiilidioksidia kuin sitä vapautuu ilmakehään sen palaessa. (RIL 265-2014 s. 33.)

Biokaasu

Biokaasu sisältää tavallisesti 40–70 % metaania, 30–60 % hiilidioksidia sekä pieniä määriä mm. rikkiyhdisteitä. Se on uusiutuva energialähde, jonka ympäristöetuja pidetään huomattavina. Metaani on yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, joten hyötykäytöllä vähennetään ilmastopäästöjä merkittävästi. Yleisimmin biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa sekä ajoneuvojen polttoaineena. (Huttunen & Kuittinen 2015, s 11 – 13.)

Biokaasun lähteet

Biokaasu muodostuu, kun erilaiset mikrobit hajottavat hapettomissa olosuhteissa orgaanista ainetta. Hallitusti biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi biokaasureaktorien avulla tai kaatopaikoilla biokaasua pumppaamalla. (Huttunen & Kuittinen 2015, s 11.)

Biokaasutuotantoa (CC-BY 4.0) Eksergia.fi

Kuva: Biokaasureaktori (CC-BY 4.0 Eksergia.fi)

Lähteet

  • RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Tammerprint Oy 2014. 189 s. ISBN 978-951-758-584-2.
  • Huttunen, Markku J., Kuittinen, Ville. 2015. Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 21. Joensuu. Saatavissa: < http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1875-8/urn_isbn_978-952-61-1875-8.pdf >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 5.6 [Tulossa] Bioenergia, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.