6.1.1.2 Energiatavoitteen läpivienti

Luentotila | Editori

Upotuskoodi

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRgVJyJf8fwW9-GPteAk668RS7k2tRKJ-HIPzXwhmSOSb9EKXDCW-FNR3nncwqwhrhIV_Z-oevlwTc1/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

Energiatavoitteen asettaminen | Rakennushanke | Tavoite-energiankulutus | Tietomallipohjainen hankeprosessi

Oppimiskysymykset

Miksi energiatavoitteen systemaattinen läpivienti on tärkeää? Miten osapuolet saadaan sitoutettua tilaajan asettamiin vaatimuksiin? Miten laadusta voidaan varmistua? Miksi yhteisen tavoitteen ja toimintatapojen on oltava kaikille selkeää? Miten vaatimus- ja tilamallia voidaan hyödyntää tavoitteen läpiviennissä? Miten energiasimuloinnista tehdään mahdollisimman vaivatonta? Mitä merkitystä on visuaalisilla mittareilla tulosten seuraamisessa? Miten simulointituloksia voidaan seurata visuaalisesti tietomallin avulla? Mikä on valitun hankemuodon merkitys energiatehokkuudessa?

Kommentit

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä Wikipedian tavoin. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.

CC BY 4.0 6.1.1.2 Energiatavoitteen läpivienti, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.