2.3 Eneriatehokas ulkovaippa

Lähteet

  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • Nieminen, J. Mikä on passiivitalo? VTT. Kalvosarja. < http://passiivitalo.vtt.fi/files/mika%20on%20passiivitalo.pdf > Referoitu 9.4.2019.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758- 507-1.
  • VTT. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista kosteustekniseen toimivuuteen. Tutkimusselostus. VTT-S-10816-08. 10.12.2008. 21 s. Saatavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7B648A4BF3-D2F6-4FEB-9DD4-8B90C1A49D2D%7D/31293 >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 2.3 Eneriatehokas ulkovaippa, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.