5.7.5 Kulutuksen ja olosuhteiden tarkka seuranta

Luentotila | Editori

Upotuskoodi

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSqy-RYcVCK9FYqtUOMDCS7tePswNt5VbBb1qkYCFzJMEyBP6JOkkaPNqa2ahpDzvP4mYwHP-avsRRC/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

Automaatiojärjestelmät | Energian loppukäyttö | Energiansäästö | Etävalvonta | IoT | Kiinteistöautomaatio | Mittarointi | Olosuhdemittaus | Rakennusautomaatio | Rakennusten energiankulutus | Reaaliaikainen seuranta | Taloautomaatio

Oppimiskysymykset

Mitä puutteita on perinteisessä kulutuksen seurannassa? Mitä rakennuksia reaaliaikaisen seurannan hyödyt koskevat? Miksi reaaliaikainen seuranta? Mitä toimintoja modernit kulutus- ja olosuhdeseurannat mahdollistavat? Mitkä ovat tarkkojen kulutustrendien ja visuaalisten käyrien edut? Mitä sähkönkulutuksen reaaliaikainen kulutusseuranta pitää sisällään? Mihin mittaustietoja voidaan käyttää? Mitä tietoa sähkönkulutuksesta on saatavilla energiayhtiöiltä? Mitä sähkönkulutuksen reaaliaikainen kulutusseuranta pitää sisällään? Miksi vedenkulutusta kannattaa seurata reaaliaikaisesti? Mitä vedenkulutuksen tarkassa seurannassa voidaan havaita? Miksi lämmitysenergian kulutusta kannattaa seurata reaaliaikaisesti? Miksi reaaliaikainen mittaus voi auttaa patteriverkoston tasapainotuksessa? Mihin mittaustietoja olosuhdeseurantaan liittyen voidaan käyttää?

Kommentit

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä Wikipedian tavoin. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.

CC BY 4.0 5.7.5 Kulutuksen ja olosuhteiden tarkka seuranta, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.