Opinnäyteyhteistyö

Opinnäytteet

Eksergia teettää kiinteistö-, rakennus-, ja energiasektoreilla opiskeleville monipuolisia, pieniä tai suuria opinnäytteiksi soveltuvia tutkimus- ja selvitystehtäviä. Myös IT-, markkinointi-, viestintä- ja media-alan opiskelijoille on jatkuvaa tarvetta yleishyödyllisen sivuston sekä opetusaineiston kehittämisessä. Eksergian tavoittelema ajantasaisuus, monipuolisuus ja käyttäjäystävällisyys edellyttää hyvin monialaista yhteistyötä. Jokaisella opiskelijalla on suuri potentiaali edistää hiilineutraalia rakentamista sekä koulutusta tuoreilla ajatuksillaan, näkemyksillään ja ideoillaan. Keskustellaan yhdessä, minkälainen aihepiiri juuri Sinua kiinnostaa.

Opinnäytteiden tilaajaosapuolena Eksergia antaa saatteen tarvittavasta uudesta tiedosta tai lopputuotteesta ja osallistuu tarvittaviin aloitus- ja seurantapalavereihin sekä lopputyöseminaariin. Lisäksi kokonaisuudesta annetaan tilaajan näkökulmaan perustuva kirjallinen tai numeerinen arvio opinnäytteen ohjaajan tueksi. Voimme myös hakea tutkimusidealle yhdessä rahoitusta.

Tutkiva oppiminen ryhmätyöskentelyssä

Tutkiva oppiminen on todettu tehokkaaksi oppimistavaksi, jonka Eksergia mahdollistaa kaikille opiskelijoille. Opiskelijoille voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi tutustua tiettyyn portaalin aihepiiriin ja pyytää siihen parannusehdotuksia ja laajennuksia perustuen luotettavaan tuoreeseen lähdekirjallisuuteen. Muutosehdotukset voidaan toteuttaa suoraan avoimiin verkkoaineistoihin, mutta toivotaan osaamistasosta riippuen käytävän huolellisesti ensin läpi opettajan tai muun asiantuntijan kanssa. Laatu ja tieteellisen tarkka referointi on Eksergiassa tärkeää ja kaikkien käyttäjien eduksi. On aina myös varmistuttava kuvien ja lähteiden käyttöluvista. Eksergia tarpeen tullen moderoi muokkauksia. Mikäli muokkaajalla on Google -tili, ja kirjautuu tällä sisään, jää muokkauksen tehnyt tekijä historiatietoihin automaattisesti.

Tutkivan oppimisen mahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan olemassa olevaan tietokantaan ja kalvoesityksiin. Parannettu tai kokonaan uudesta aiheesta tehty oppimateriaali voi olla esimerkisi opetusvideo, interaktiivinen kuva, tietomalli, laskuri tai virtuaaliseen todellisuuteen perustuva aineisto. Jos sinulla on jokin idea jonka opiskelijat voisivat toteuttaa yhteistyössä Eksergian kanssa, ole rohkeasti yhteydessä! Yhteistyö Eksergian kanssa luo merkitystä, sillä kaikki Eksergian käyttäjät läpi rakennusalan hyötyvät uusista opiskelijoiden tuottamista oppimateriaaleista.

Rakentamisen kehittämistä rahoittavia säätiöitä

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486