Opetuslaitosyhteistyö

Opinnäytteet

Eksergia teettää kiinteistö-, rakennus-, ja energiasektoreilla opiskeleville monipuolisia, pieniä tai suuria opinnäytteiksi soveltuvia tutkimus- ja selvitystehtäviä. Myös IT-, markkinointi-, viestintä- ja media-alan opiskelijoille on jatkuvaa tarvetta yleishyödyllisen sivuston sekä opetusaineiston kehittämisessä. Eksergian tavoittelema ajantasaisuus, monipuolisuus ja käyttäjäystävällisyys edellyttää hyvin monialaista yhteistyötä. Jokaisella opiskelijalla on suuri potentiaali edistää hiilineutraalia rakentamista sekä koulutusta tuoreilla ajatuksillaan, näkemyksillään ja ideoillaan. Jokainen edistysaskel Eksergiassa saatetaan laajaan ja yleishyödylliseen käyttöön. Keskustellaan yhdessä, minkälainen aihepiiri juuri sinua kiinnostaa. Ilmastoahdistus katsotaan hyväksi

Opinnäytteiden tilaajaosapuolena Eksergia antaa saatteen tarvittavasta uudesta tiedosta tai lopputuotteesta ja osallistuu tarvittaviin aloitus- ja seurantapalavereihin sekä lopputyöseminaariin. Lisäksi kokonaisuudesta annetaan “yrittäjän näkökulmaan” perustuva kirjallinen tai numeerinen arvio opinnäytteen ohjaajan tueksi. Voimme myös hakea tutkimusidealle yhdessä rahoitusta.

Muunmuassa ao. laajoihin aihepiireihin on tällä hetkellä tutkimustarvetta. Ideoita on mahdollista pilkkoa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. Suuriin tavoitteisiin päästään myös pienin askelin.

 1. Uusimman tiedon kartoittaminen useammistakin uusista hiilineutraaliuden mahdollistavista teknologioista sekä toimintamalleista Eksergiassa olevan opetusaineiston kehittämiseksi.
 2. Erilaisten suunnittelua hyödyttävien taulukkolaskureiden kehitystyö (esim. hiilijalanjälkilaskuri, investointien vertailulaskuri, U-arvolaskuri).
 3. Olemassa olevan energialaskurin internet -käyttöliittymän kehitystyö.
 4. Energialaskennassa tarvittavien lähtötietojen kartoitus ja selvitys siitä miten lähtötietojen saantia voitaisiin nopeuttaa.
 5. Toimialan nykytilaan ja kehittämistarpeisiin liittyvät kartoitukset hiilineutraalin rakentamisen näkökulmasta. Esimerkiksi tietyn sektorin kuten arkkitehtisuunnittelijan tai tilaajana toimivan taloyhtiön näkökulmasta.
 6. Nykyiseen koulutustarjontaan ja kursseihin liittyvät kartoitukset hiilineutraalius ja energiatehokkuus -näkökulmasta.
 7. Kansainväliset vertailut vähähiilistä rakentamista edistävistä opetusmenetelmistä.
 8. Opetustarkoitukseen sopivan tietomallin kehittäminen 0-energia -kohteesta.
 9. Opetusmateriaalien pelillistäminen.
 10. Allianssi -muotoisen rakennushankkeen simulointi ja muuttaminen opetustyökaluksi.
 11. Hiilineutraalin rakentamisen tiekarttojen tuomat uudet osaamisvaatimukset jotta niihin voidaan varautua.
 12. Case-kohde tutkimukset energiatehokkuutta parantavista remonteista tai uudiskohteista. Mikä on toiminut, mikä ei?
 13. Opetusympäristöksi soveltuvan kolmiulotteisen virtuaalisen ympäristön kehittäminen.
 14. Eksergia-portaalin osallistavan käyttämisen tai käyttäjäystävällisyyden kehittäminen.
 15. Tekoälyn hyödyntäminen Eksergiassa olevan tiedon indeksoinnissa.

Ryhmätyöt

Esimerkiksi aiemmin mainittuja aiheita voidaan soveltaa myös ryhmätöissä.

Tutkiva oppiminen on todettu tehokkaaksi oppimistavaksi, jonka Eksergia mahdollistaa kaikille opiskelijoille. Opiskelijoille voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi tutustua tiettyyn portaalin aihepiiriin ja pyytää siihen parannusehdotuksia ja laajennuksia perustuen luotettavaan tuoreeseen lähdekirjallisuuteen. Muutosehdotukset voidaan toteuttaa suoraan avoimiin verkkoaineistoihin, mutta toivotaan osaamistasosta riippuen käytävän huolellisesti ensin läpi opettajan tai muun asiantuntijan kanssa. Mikäli muokkaajalla on Google -tili, jää muokkauksen tehnyt tekijä historiatietoihin automaattisesti. Laatu ja tieteellisen tarkka referointi on Eksergiassa tärkeää ja kaikkien käyttäjien eduksi. On aina myös varmistuttava kuvien ja lähteiden käyttöluvista. Eksergia tarpeen tullen moderoi muokkauksia.

Tutkivan oppmisen ei tarvitse Eksergiassa rajoittua ainoastaan olevassa olevaan tietokantaan ja kalvoesityksiin, vaan kokonaan uudet lähestymistavat ovat myös mahdollisia. Parannettu tai uusi oppimateriaali voi lisäksi olla esimerkisi opetusvideo, interaktiivinen kuva, tietomalli, laskuri tai virtuaaliseen todellisuuteen perustuva aineisto. Jos sinulla on jokin muu idea jonka opiskelijat voisivat toteuttaa, ole rohkeasti yhteydessä!

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486