6.4.2 Pien- ja rivitalojen seinien lisäeristäminen

Niin rintamamiestaloihin kuin muihinkin vanhoihin rakennuksiin on olemassa useita korjaustapoja, joilla voidaan turvallisesti parantaa myös rakenteen energiatehokkuutta merkittävästi. Yleisesti ottaen turvallisinta on ulkopuolinen lisäeristäminen, mutta myös sisäpuolelta lämmöneristeen lisääminen voi joissakin tapauksissa olla mahdollista.

 

Lähteet

  • Kosteus- ja hometalkoot. 2012. Tunnista ja tutki riskirakenne. Pientalojen riskirakenteet. Opetusmateriaali. 109 kalvoa. Luettavissa: < http://www.hometalkoot.fi/muut-oppaat >
  • Lahdensivu, J. 2007. Levyjulkisivut, Levyjulkisivun purkaminen ja uudelleenrakentaminen – suunnitteluohjeet. JUKO- ohjeistokansio julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseksi. Päivitetty 3/2007. Tampereen teknillinen yliopisto. Luettavissa: http://www.julkisivuyhdistys.fi/julkkari2/juko/JUKO_pdf_web/Korjaustavat/Levyjulkisivut/Suunnitteluohjeet_Levyverhouksen_uusiminen.pdf >
  • Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoinen, K., Salminen, K., Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tutkimusraportti 160. Tampereen teknillinen yliopisto. Luettavissa: < http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l912/@web/@p/documents/liit/p034351.pdf >
  • Mölsä, S. 2013. Terveen talon saa sairaaksi huonolla energiaremontilla. Rakennuslehti 31.10.2013. s. 10-11.
  • Nieminen, J., Kouhia, I., Ojanen, T., Knuuti, A. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. VTT. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf >
  • Nyholm. 2013. Isover Saint Gobain. Kalvoesitys. Kiasma, Helsinki.
  • Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo,M., Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, P., Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O., Koskenvesa, A., & Palolahti, T. 2013. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. Tutkimusraportti 159. Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: < https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21640 >
  • RIA 2013. Kosteusvaurioituneen seinärakenteen korjaus termotuotteella. RIA 4/2013. s. 52-53.
  • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2012. 219 s. ISBN 978-951-758-545-3.

Lisää

Hometalkoot_SLOGAN_LOGO_RGB-1

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.4.2 Pien- ja rivitalojen seinien lisäeristäminen, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.