Eksergian arvot

Aina kun monimutkaista asiaa joudutaan yksinkertaistamaan kansantajuisempaan muotoon, piilee siinä myös vaikuttamisen mahdollisuus. Eettisyys tiedon tuottamisessa on tärkeää. Toimintamallit joita Eksergiassa pyritään noudattamaan kaikissa tilanteissa ovat:

  • Tieto perustuu tutkimuksiin ja todettuihin faktoihin.
  • Väärä tieto korjataan huomaamisen jälkeen välittömästi.
  • Tiedon tuotannossa keskitytään ilmastonmuutoksen ja lajikadon kannalta välttämättömiin toimiin.
  • Tieto on neutraalia ja epäkaupallista. Tietoa jonka pohjalla on muut intressit ei huomioida.
  • Mitään toimivaa ratkaisua ei syrjitä, vaan pyritään esittelemään. Erilaiset ratkaisut eivät kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan.
  • Tietoa epäonnistumisista, haasteista ja ongelmista energiarataisuissa pidetään yhtä tärkeinä alan edistämiseksi kuin onnistumisia.
  • Lukijalle mahdollistetaan aina lähdekriittisyys.
  • Mitään tietoa/aineistoja ei omita vaan kunnia annetaan aina alkuperäiselle tekijälle.
  • Aineiston käyttölupaa Eksergiassa kysytään aina kun vähänkin epäselvää.
  • Tiede kuuluu kaikille: Erilaiset käyttäjäryhmät huomioidaan ja tieto taustoitetaan niin että kaikki ymmärtävät. Vaikeita sanoja pyritään välttämään, muussa tapauksessa selitys löytyy sanastosta.

Archimedeen vala

Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi.
Insinööri on kaikissa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisten elämää.
Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään yhä taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi.
Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

(Suomentanut Insinööriliitto v. 1995.)

Arkhimedes oli yksi historian suurimmista matemaatikoista ja ensimmäisiä tunnettuja insinöörejä.

Domenico Fettin maalaus Arkhimedes (1620). (Wikimedia Commons)