Arvot

Eksergia yleistajuistaa saatavilla olevaa ajantasaista tietoa. Aina kun monimutkaista asiaa joudutaan yksinkertaistamaan kansantajuiseen muotoon, on siinä myös vaikuttamisen mahdollisuus. Toiminnan eettisyys on tärkeää. Arvot ja toimintamallit joita Eksergiassa pyritään noudattamaan kaikissa tilanteissa ovat:

  • Tieto perustuu tutkimuksiin ja todettuihin faktoihin.
  • Keskitytään ilmastonmuutoksen kannalta välttämättömiin asioihin.
  • Väärä tieto korjataan huomaamisen jälkeen välittömästi.
  • Tieto on neutraalia ja epäkaupallista. Tietoa jonka pohjalla on muut intressit ei huomioida.
  • Kaikki toimivat ratkaisut pyritään esittelemään. Ne eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan.
  • Tietoa epäonnistumisista, haasteista ja ongelmista energiarataisuissa pidetään yhtä tärkeinä alan edistämiseksi kuin onnistumisia.
  • Lukijalle mahdollistetaan aina lähdekriittisyys.
  • Mitään tietoa/aineistoja ei omita vaan kunnia annetaan aina alkuperäiselle tekijälle.
  • Lähteen käyttölupaa Eksergiassa kysytään aina kun vähänkin epäselvää.
  • Tiede kuuluu kaikille: Erilaiset käyttäjäryhmät huomioidaan ja tieto taustoitetaan niin että kaikki ymmärtävät.
Kuvan on ottanut Expedition 36-miehistön jäsen Karen Nyberg yöllä kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS). (NASA Image and video library)

Archimedeen vala

Hienon Archimedeen valan on suomentanut Insinööriliitto v. 1995.

Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi.
Insinööri on kaikissa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisten elämää.
Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään yhä taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi.
Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Arkhimedes oli yksi historian suurimmista matemaatikoista ja ensimmäisiä tunnettuja insinöörejä. Domenico Fettin maalaus Arkhimedes (1620). (Wikimedia Commons)