Eksergian jatkuva kyselytutkimus uusista vihreän siirtymän osaamisvaatimuksista

Tarkoitus: Kyselytutkimus kerää signaaleja erityisesti vihreään siirtymään liittyvistä uusista koulutus- ja osaamistarpeista läpi sektorin. Vastausten perusteella kykenemme optimoimaan Eksergian avoimia oppimateriaaleja niin nykyisiin kuin tuleviin opetustarpeisiin. Näin nopeutamme uusien ja tarvittavien ilmastoviisaiden ratkaisujen siirtymistä alan koulutukseen ja käytänteisiin. Kun tutkimustietoa on tarpeeksi useasta lähteestä kokoamme siitä myös avointa, kaikkien oppilaitosten ym. tahojen hyödynnettävissä olevaa matriisia.

Vastausaika n. 10…15 minuuttia.

🔑 Kirjautuminen ei ole pakollista ja vastaaminen on anonyymiä.

Taustaasi sopivan lomakkeen avaaminen:

Rakennus-, kiinteistö- ja energiasektorin opettajat

Yrittäjät, ammattilaiset tms. muut sektorilla toimijat

Kiitos panostuksestasi etukäteen!

Sivua päivitetty viimeksi 30/11/2023