Eksergian jatkuva kyselytutkimus uusista vihreän siirtymän osaamisvaatimuksista

💡 Miksi: Kyselytutkimus kerää signaaleja erityisesti vihreään siirtymään liittyvistä uusista koulutus- ja osaamistarpeista läpi sektorin. Vastausten perusteella kykenemme optimoimaan Eksergian avoimia oppimateriaaleja niin nykyisiin kuin tuleviin opetustarpeisiin. Näin nopeutamme uusien ja tarvittavien ilmastoviisaiden ratkaisujen siirtymistä alan koulutukseen ja käytänteisiin. Kun tutkimustietoa on tarpeeksi useasta lähteestä kokoamme siitä myös avointa, kaikkien oppilaitosten ym. tahojen hyödynnettävissä olevaa osaamistarvematriisia.

Vastausaika n. 10…15 minuuttia.

Ei tarvitse kirjautumista.

Vastaaminen on anonyymiä.

Valitse taustaasi eniten kuvaava kysely:

Kiitos panostuksestasi koulutuksen kehittämiseen!