Eksergia TV

()

Opetus- ja luentovideoita energiatehokkaasta ja kestävästä rakentamisesta sekä uusiutuvasta energiasta, mahdollisimman neutraalista näkökulmasta.

Aurinkolämpöjärjestelmät

Kesto 6:20 min

Sisältö

Miten aurinkokeräimiä rakennetaan? Mihin erilaisiin käyttötarkoituksiin aurinkolämpöä voidaan soveltaa? Mitkä ovat sopivat käyttökohteet? Mikä on aurinkolämmön kannattavuus Suomessa? Lopussa esimerkkikohde: kuntoutuskeskus ja juhlapaikka Mikkelissä.

Tuotanto

Eksergian ja Lähienergialiiton opetusvideoprojekti. 2016. Rahoittajana STEK sekä yrityksiä. 

Upotuskoodi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PMLXu6g53pE?si=CRQbzs4lyOR_0Roh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

Aurinkosähköjärjestelmät

Kesto 5:50 min

Sisältö

Miten verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelät toimii? Mikä on aurinkosähkön potentiaali Suomessa? Mitkä ovat sopivat käyttökohteet? Suunnittelijan haastattelussa kuullaan miten järjestelmät kannattaa mitoittaa. Esimerkkikohteina yksi Suomen suurimmista aurinkosähkövoimaloista Kivikossa sekä pientalokohde Järvenpäässä.

Tuotanto

Eksergian ja Lähienergialiiton opetusvideoprojekti. 2016. Rahoittajana STEK sekä yrityksiä. 

Upotuskoodi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9gkqCEVSQiw?si=Upidk_gghIhSpdhQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Älykäs lämmityksenohjaus

Kesto 7:05 min

Sisältö

Mikä on älykkään lämmönohjauksen energiansäästö potentiaali? Mitä toimintoja langattomaan ja älykkääseen lämmityksenohjeukseen kuuluu a) vesikiertoisessa lämmityksessä b) suorassa sähkölämmityksessä? Mitkä ovat sopivat käyttökohteet? Miten asennus ja ohjaus tapahtuu? Mitkä ovat vaikutukset sisäolosuhteisiin. Esimerkkeinä suoralla sähköllä lämmitetty omakotitalo sekä kaukolämpöön kytketty toimistorakennus.

Tuotanto

Eksergian ja Lähienergialiiton opetusvideoprojekti. 2017. Rahoittajana STEK sekä yrityksiä. 

Upotuskoodi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_cFrkc8uV9U?si=0dN5kXDSXDEPdf3U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>Geoenergiajärjestelmät

Kesto 6:05 min

Sisältö

Mitä on geoenergia, tutummin maalämpö? Miten sitä hyödynnetään rakennuksissa? Mitä energiakentän suunnittelussa tulee ottaa huomioon? Lopussa esimerkkikohde: energiaomavarainen kerrostalokortteli Turussa.

Tuotanto

Eksergian ja Lähienergialiiton opetusvideoprojekti. 2017. Rahoittajana STEK sekä yrityksiä. 

Upotuskoodi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8ObfvS55WGw?si=B-IwRYLlBxNbiABV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Solar Heating Systems

 

Length 6:23 min

Contents

In video also an example case is introduced, a Wellness Center in Mikkeli, Finland. The solar collectors are heating swimming pool and domestic hot water.

Production

Project where video was made is managed by Eksergia.fi and Finnish Clean Energy Association: https://www.lahienergia.org/lahienergialiitto/hanketoiminta-lahienergialiitossa/youtube-opetusvideot-uusiutuvasta-energiasta/. It is funded by companies and also STEK ry (Electrical Safety Promotion Center of Finland).

Embed code

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/276858756?h=d19f00fd9d&byline=0&portrait=0" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Montako tähteä oppimateriaalille antaisit?

Äänien keskiarvo: / 5. Äänien määrä