Opinnäyteyhteistyö

Eksergia teettää opiskelijoilla monipuolisia, pieniä tai suuria opinnäytteiksi soveltuvia tutkimus- ja selvitystehtäviä. Tarve yhteistyölle on käytännössä jatkuvaa Eksergian laajan ja yleishyödyllisen sivuston sekä sen opetusaineiston kehittämisessä. Alasi ei tarvitse välttämättä liittyä rakentamiseen tai energiaan, vaan kehitystarpeita löytyy myös esimerkiksi tietoteknisiin ratkaisuihin liittyen. Kuinka hyödyntää tekoälyä, kuinka parantaa käyttöliittymää tms. Saatat itsekin saada jonkin tutkimusidean toimintaamme liittyen.

Jokaisella opiskelijalla on suuri potentiaali edistää hiilineutraaliutta sekä koulutusta tuoreilla ajatuksillaan, näkemyksillään ja ideoillaan. Keskustellaan yhdessä, minkälainen aihepiiri juuri Sinua kiinnostaa. Opinnäytteiden tilaajaosapuolena Eksergia on hyvin aktiivinen. Sitoudumme osallistumaan aloitus- ja seurantapalavereihin sekä lopputyöseminaariin. Lisäksi kokonaisuudesta annetaan kirjallinen arvio.

Ota yhteyttä ja keksitään sopiva ja innostava aihe!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, RI, Ins. YAMK TATE
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486