Opinnäyteyhteistyö

Eksergia teettää kiinteistö-, rakennus-, ja energiasektoreilla opiskeleville monipuolisia, pieniä tai suuria opinnäytteiksi soveltuvia tutkimus- tai selvitystehtäviä. Myös esimerkiksi IT-, markkinointi-, viestintä- ja media-alan opiskelijoille on jatkuvaa tarvetta yleishyödyllisen sivuston sekä opetusaineiston kehittämisessä. Eksergian tavoittelema ajantasaisuus, monipuolisuus ja käyttäjäystävällisyys edellyttää hyvin monialaista yhteistyötä.

Jokaisella opiskelijalla on suuri potentiaali edistää hiilineutraalia rakentamista sekä koulutusta tuoreilla ajatuksillaan, näkemyksillään ja ideoillaan. Keskustellaan yhdessä, minkälainen aihepiiri juuri Sinua kiinnostaa.

Opinnäytteiden tilaajaosapuolena Eksergia osallistuu tarvittaviin aloitus- ja seurantapalavereihin sekä lopputyöseminaariin. Lisäksi kokonaisuudesta annetaan tilaajan näkökulmaan perustuva arvio opinnäytteen ohjaajan tueksi. Haetaan tarvittaessa yhdessä rahoitusta!

Ota yhteyttä ja räätälöidään molempia kiinnostava aihe yhdessä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, RI, Ins. YAMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486

Rakennusalan tutkimusta rahoittavia säätiöitä

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zR15aEH0ch1UEXYH6J9l32OyJ0IcPFkuEpGwiji8A3o/edit?usp=sharing