Yhteistyö ja kehityshankkeet

Eksergia osallistuu monipuolisesti erilaisiin energiatehokasta ja vähähiilistä rakentamista edistäviin koulutus-, viestintä-, ja edistämishankkeisiin. Se aktiivisesti seuraa nopeassa muutoksessa olevan rakennusalan uusia osaamistarpeita ja kehittää monialaisia hankkeita tiedon jalkautumisen nopeuttamiseksi. Verkko-opetusaineistoissa panostetaan tuoreeseen tutkimustietoon sekä käytännön sovellusten esiintuomiseen pedagogisesti toimivana kokonaisuutena. Kysy Eksergiaa yhteistyökumppaniksi!

Yhteistyöehdotukset teidän organisaation kanssa

Ole yhteydessä jos kiinnostut, tai ehdota uutta! Esityksiä voi selata klikkaamalla ruutua.

1) Uudet osaamisvaatimukset

3) Esimerkkirakennukset

5) Suuri valokuvailpailu

7) Hiilineutraalin koulutuksen nykytila

9) Tyyppitalojen korjauskonseptit

2) Virtuaalipeli

4) Nykytila vs. potentiaali

6) Verkkokurssit

8) Opetusvideot

10) Laskuri

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486