Yhteistyö- ja kehityshankkeet

Eksergia osallistuu erilaisiin energiatehokasta ja vähähiilistä rakentamista edistäviin koulutus-, viestintä-, ja tutkimushankkeisiin. Se aktiivisesti seuraa nopeassa muutoksessa olevan rakennusalan uusia osaamistarpeita sekä kehittää ratkaisuja tiedon jalkautumisen nopeuttamiseksi. Tuotetut materiaalit voivat olla avoimia aineistoja tai yksittäiseen käyttöön tarkoitettuja. Eksergiassa materiaalit saavat pysyvän ylläpidon ja sijainnin hankkeen päättyessä.

Esimerkkihankkeita

  • Verkko-opetusmateriaali
  • Verkkokurssi
  • Opetusvideo
  • Tutkimus/kartoitus
  • Oppimispeli
  • Energia tms. laskuri.

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, RI, Ins. YAMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486