Yhteistyö

Eksergia osallistuu monipuolisesti erilaisiin rakennusten energiatehokkuutta edistäviin projekteihin.

Eksergia pyrkii aktiivisesti seuraamaan energiatehokkaan rakentamisen osaamistarpeita ja tuottamaan niiden perusteella monipuolisia opetusaineistoja tiedon nopeaan jalkauttamiseen niin kentällä kuin opetuslaitoksissa. Hyödyllinen tieto koostuu tuoreesta tutkimustiedosta sekä käytännön sovelluksista pedagogisesti toimivana kokonaisuutena. Yhteistyössä voivat toimia esimerkiksi opettajat, tutkijat tai yritykset. Materiaalien toimittaminen niin yleiseen tai yksityiseen käyttöön on Eksergiassa mahdollista myös avaimet käteen -periaatteella, jolloin halutusta aiheesta rakentuu sovitussa ajassa opetuspaketti tai verkkokurssi.

Mitä opettajat hyötyy?

 • Vähällä vaivalla tai täysin vaivatta valmista ja luotettavaa opetusmateriaalia tarvittavista aihepiireistä.

Mitä tutkijat hyötyy?

 • Kanava yleistajuistaa tiedettä rakennusalan tarpeisiin.

Mitä yritys hyötyy?

 • Puolueetonta ja mahdollisimman luotettavaa tietoa asiakkaille erilaisten energiaratkaisuiden periaatteista.
 • Näkyvyys koulutuksen edistäjänä.

Tiedon ylläpito Eksergiassa edistää

 • opettajien ja kouluttajien tärkeää työtä.
 • tulevien ja nykyisten työntekijöiden osaamista.
 • aidosti hyödyllisen tiedon sekä hankkeiden, esimerkkien, osaajien ja tutkimusten löytymistä.
 • taloyhtiöiden, rakentajien ja remontoijien päätöksentekoa hankkeisa.

Yhteistyötä tehneitä

Eksergiaa rahoittaneet

Ota yhteyttä!

 • Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
 • maaria.laukkanen @ eksergia.fi
 • +358 50 300 8486