Tutkimus ja kehitys Eksergian kanssa

Edistetään valtakunnallista vihreää siirtymää ja Suomen edelläkävijyyttä – kollektiivisesti tuotetun huipputiedon avulla!

Eksergia yhteensovittaa olennaisinta rakennuskoulutuksessa ja rakennushankkeissa tarvittavaa tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta yksiin kansiin. Se aktiivisesti seuraa nopeassa murroksessa olevan rakennusalan uusia osaamistarpeita sekä kehittää ratkaisuja ja aineistoja tiedon jalkautumisen nopeuttamiseksi. Samalla se tekee tunnetummaksi muita alan toimijoita ja teknisiä ratkaisuja. Eksergian omat aineistot ovat luonteeltaan innostavia pikatietopaketteja eri vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen aihepiireihin. Näiden välittömästä yhteydestä linkitetään muiden toimijoiden materiaaleihin, joilta on saatavilla asiasta lisää tai syvällisempää tietoa. Sillä miksi kenenkään tehdä ylimääräistä työtä? Tarkoituksena on nopeuttaa tarvittavan tiedon ja ratkaisujen löydettävyyttä sekä jalkauttamista nykyisille ja tuleville ammattilaisille, jotta rakennusala pysyy ilmastonmuutoksen vaatimassa aikataulussa ekologisessa jälleenrakentamisessa. Helppo tapa aloittaa yhteistyö on tulla Eksergian vaikuttajajäseneksi, ks. Info → Käyttöoikeudet ja lisenssit.

Yhteistyö erillisissä hankkeissa

Eksergia osallistuu myös muihin erilaisiin energiatehokasta ja vähähiilistä rakentamista edistäviin koulutus-, tutkimus- ja viestimishankkeisiin. Hankkeissa tuotetut materiaalit voivat olla avoimia aineistoja tai yksittäiseen käyttöön tarkoitettuja. Haluttaessa ne saavat Eksergiassa pysyvän ylläpidon ja sijainnin hankkeen päättyessä.

Ideoita ja esimerkkejä osaamisalueista

  • Verkko-opetusmateriaali
  • Verkkokurssi
  • Opetusvideo
  • Opas
  • Tutkimus/kartoitus
  • Oppimispeli
  • Energialaskuri.

Yhteistyössä aikeisemmissa projekteissa mm.