Yhteistyö

Esitysten ja muiden opetusmateriaalien ylläpito tapahtuu parhaiten eri tahojen asiantuntijuuden avulla. Hyödyllinen tieto koostuu tuoreesta tutkimustiedosta sekä käytännön sovelluksista pedagogisesti toimivana kokonaisuutena. Yhteistyötaho voi esimerkiksi rahoittaa itselleen tärkeiden aihepiirien valmistamisen ja ylläpidon, jolloin saa sovitussa ajassa käyttöönsä ajantasaista, puolueetonta ja avointa opetusmateriaalia. Rahoitusta voidaan hakea myös yhdessä yhteiseen projektiin.

Paras tieto

Toimintamalli

Toimii myös avaimet käteen -periaatteella.

1. Valitaan tavoitteet, kohderyhmä ja etsitään lähteet.

2. Eksergia tarvittavien asiantuntijoiden kanssa rakentaa sovitut esitykset/verkkokurssit/videot. Lähdeviittaukset tehdään asianmukaisesti.

3. Ensimmäisen version vertaisarviointi asiantuntijoilla.

4. Tarvittavien korjausten jälkeen aineisto otetaan käyttöön ja julkaistaan. Tietoa hankkeesta ja uusista aineistoista levitetään Eksergian verkostojen avulla.

Muut ideat

Myös muut energiatehokkaan rakentamisen edistämiseen liittyvät yhteistyöideat kiinnostavat ja niitä saa mielellään esittää! Alla muutama yhteistyökumppania etsivä:

 • Tyyppitalojen energiakorjauskonseptit taloyhtiöiden avuksi (1950-luku, 1970-luku ja 1990-luku).
 • Nollaenergiataloesimerkki ARK-, RAK, ja LVI-suunnitelmineen ja tietomalleineen (Kerrostalo/omakotitalo/minitalo). Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä opetustapa.
 • Automatisoitujen verkkokurssien rakentaminen virallisine opintopistesuosituksineen.
 • YouTube -opetusvideoperhe energiatehokkaan rakentamisen ratkaisuista.
 • Esimerkillisten kohteiden seikkaperäinen esittely.
 • Tutkimushanke: Energiatehokkuuteen liittyvien osaamistarpeiden laaja osaamistarpeiden kartoitus (sis. digitalisaation ratkaisut) + opetusaineiston laatiminen tulosten perusteella.
 • Energiatehokkuuteen liittyvien askureiden kehittäminen (esim. investointi, U-arvo, erilaiset mitoitusohjelmat…).
 • Rakennushanke -peli.
 • Eksergian pelillistäminen ja tiedonhaun parantaminen.

Hinnasto

Yleensä hinta perustetaan kullekin projektille erikseen arvioituun ajankäyttöön sekä siihen minkä verran Eksergian verkostosta tai sen ulkopuolelta tarvitaan erillisiä palveluita materiaalin valmistamiseksi (teoreettinen asiantuntijuus, käännöstyö, IT-osaaminen, animoinnit ym.).

Ole yhteydessä!

 • Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
 • maaria.laukkanen @ eksergia.fi
 • +358 50 300 8486