Eksergia projektipartnerina

Sivustoa päivitetään parhaillaan, pahoittelut häiriöstä 🙂

Eksergia osallistuu monipuolisesti erilaisiin energiatehokasta ja vähähiilistä rakentamista edistäviin koulutus-, viestintä-, ja edistämishankkeisiin. Se aktiivisesti seuraa nopeassa muutoksessa olevan rakennusalan uusia osaamistarpeita ja tuottaa niiden perusteella monipuolisia, esimerkiksi verkkokoulutukseen ja etäopetukseen soveltuvia aineistoja tai kokonaisuuksia kiinteistö- ja rakennussektorille. Hyödyllinen tieto koostuu tuoreesta tutkimustiedosta sekä käytännön ratkaisuista pedagogisesti toimivana kokonaisuutena.

Rahoittajana / yhteistyössä olleita mm.

Kannattajajäsenet

Nopea ja tehokas keino edistää Eksergian ydintoimintaa on sponsorointi. Sponsorointi mahdollistaa heti tehtävät konkreettiset parannustoimenpiteet sekä pitkän linjan kehityksen kohti vakiintunutta ja tunnettua asemaa Suomen rakennusalan ja koulutuksen keskuudessa. Käytännössä rahoituksella mahdollistetaan tiedon ja käyttöliittymän jatkuva ylläpito (tiedon tuottaminen ja moderointi), sivuston markkinointi, oppilaitosyhteistyö, tutkimukset, käännöstyöt sekä lähdemateriaalien hankinta. Sponsoreiksi ja yhteistyökumppaneiksi hyväksytään kaikki, hyvää rakentamistapaa edustaviat tahot, kuten esimerkiksi liitot, yhdistykset, opetuslaitokset, tutkimuslaitokset, julkisen sektorin toimijat, usean yrityksen yhteenliittymät sekä kustantajat.

Sponsoritasot ja edut

Hyötyjä ja etuja joita sponsoreille voidaan tarjota on listattu alla olevaan taulukkoon. Koska sponsoritoiminta on vasta alkamassa, on räätälöinnistä neuvotteleminen mahdollista. Merkittävimmän edun tarjoaa se, että Ekergiaa käyttävät juuri rakentamisesta kiinnostuneet henkilöt, kuten taloyhtiöt sekä nykyiset ja tulevat alan ammattilaiset sekä opetuslaitokset. Eksergian epäkaupalliset ja neutraaleihin lähdeaineistoihin perustuvat aineistot muodostavat myös uskottavan tavan kertoa rakentajille ja remontoijille erilaisista ratkaisuista.

Taso 1: HiilinieluTaso 2: HiilineutraaliTaso 3: Vähähiili
Sponsorille tärkeiden opetusaineistojen valmistus tai päivitys✓✓✓✓✓
Lupa vapaasti hyödyntää Eksergian aineistoja ja logoa, esimerkiksi omiin kotisivuihin upottamalla
Oma yrityssivu ja salasana Eksergiassa
Yrityksen sivuun johtavat kuvalliset linkit30 kpl10 kpl5 kpl
Uutiskirje, 2 krt/vuosi
Näkyvyys energiatehokkaan rakentamisen ja koulutuksen edistäjänä Eksergian kanavissa✓✓✓✓✓
Hiilineutraalin koulutuksen edistämisen kunniakirja
Vuosimaksu (alv. 0 %)10 000 €2 000 €500 €

Kuinka Eksergia toimii?

Eksergiassa olevat aineistot toimivat lyhyinä ja innostavana johdantona ja ohjaavat käyttäjiä sinne, mistä luotettavaa tietoa on saatavilla lisää paikkakunnasta riippumatta. Käytännössä Eksergian indeksoi ja yleistajuistaa energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvää puolueetonta tietoa yhdeksi helppokäyttöiseksi hakuteokseksi. Tieteellisen tarkat tiedon välittömään läheisyyteen kytketyt referaatit ja hyödylliset linkit edistävät tärkeän tutkimustiedon, kirjallisuuden, kouluttajien, liittojen, toimijoiden ym. osaajien löydettävyyttä kansallisella tasolla kaikkien rakennusalan toimijoiden, kuten kouluttajien, ammattilaisten ja taloyhtiöiden keskuudessa. Tieto on vapaasti käytettävissä ja saavutettavissa ilman kirjautumista. Suomessa on runsaasti osaamista, josta kaikki osapuolet eivät ilman Eksergian kaltaista sivua tiedä. Englanniksi käännettynä sivusto voi toimia Suomalaisen osaamisen ikkunana ulkomaille.

Hahmotelma kansallisesta keskitetystä hakuteoksesta:

Ota yhteyttä!

Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
maaria.laukkanen @ eksergia.fi
+358 50 300 8486