Kiinnostaako yhteistyö?

Eksergia osallistuu monipuolisesti erilaisiin rakennusten energiatehokkuutta edistäviin projekteihin ja toimeksiantoihin.

Eksergia aktiivisesti seuraa energiatehokkaan rakentamisen osaamistarpeita ja tuottaa niiden perusteella monipuolisia opetusaineistoja tarvittavan tiedon jalkauttamiseksi niin käytännön työelämässä kuin opetuslaitoksissa. Hyödyllinen tieto koostuu tuoreesta tutkimustiedosta sekä käytännön sovelluksista pedagogisesti toimivana kokonaisuutena. Aineistoja voidaan tuottaa sekä avaimet käteen -periaatteella, että useamman osallistujan yhteistyökuviona. Asiakkaan toivomasta aiheesta rakentuu sovitussa ajassa opetuspaketti tai verkkokurssi, jota Eksergia haluttaessa myös ylläpitää. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi opetus- ja tutkimuslaitokset, kunnat, liitot sekä yritykset.

Yhteistyötä tehneitä

Eksergiaa rahoittaneet

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot

Ota yhteyttä!

  • Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
  • maaria.laukkanen @ eksergia.fi
  • +358 50 300 8486