Kiinnostaako yhteistyö?

Eksergia osallistuu monipuolisesti erilaisiin rakennusten energiatehokkuutta edistäviin projekteihin.

Eksergia pyrkii aktiivisesti seuraamaan energiatehokkaan rakentamisen osaamistarpeita ja tuottamaan niiden perusteella monipuolisia opetusaineistoja tiedon nopeaan jalkauttamiseen niin kentällä kuin opetuslaitoksissa. Hyödyllinen tieto koostuu tuoreesta tutkimustiedosta sekä käytännön sovelluksista pedagogisesti toimivana kokonaisuutena. Materiaalien toimittaminen niin yleiseen tai yksityiseen käyttöön on Eksergiassa mahdollista avaimet käteen -periaatteella, jolloin halutusta aiheesta rakentuu sovitussa ajassa opetuspaketti tai verkkokurssi. Haluttaessa tietoa ylläpidetään Eksergiassa.

Yhteistyössä voivat toimia esimerkiksi opetus- ja tutkimuslaitokset tai yritykset.

Mitä opettajat hyötyy?

 • Vähällä vaivalla tai täysin vaivatta valmista ja luotettavaa opetusmateriaalia.
 • Kanava välittää tietoa omasta erikoisosaamisesta.

Mitä tutkijat hyötyy?

 • Kanava yleistajuistaa tiedettä rakennusalan tarpeisiin.
 • Kanava välittää uusinta tietoa suoraan koulun penkille sekä kentälle.

Mitä yritys hyötyy?

 • Puolueetonta ja mahdollisimman luotettavaa tietoa asiakkaille.
 • Koulutuksen edistäminen on tärkeä ja hieno asia.

Yhteistyötä tehneitä

Eksergiaa rahoittaneet

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot

Kiitos kaikille yhteistyössä olleille! Rakennuskanta on saatava hiilineutraaliksi mahdollisimman nopeasti. Eksergian tehtävä on varmistua siitä, että tarvittava ajantasainen tieto on olemassa ja kaikkien saatavilla. Tiedon ylläpito Eksergiassa edistää

 • opettajien ja kouluttajien tärkeää valistustyötä.
 • tulevien ja nykyisten työntekijöiden energiaosaamista.
 • aidosti hyödyllisen tiedon sekä hankkeiden, esimerkkien, osaajien ja tutkimusten löytymistä erilaisiin tarpeisiin.
 • taloyhtiöiden, rakentajien ja remontoijien ymmärrystä energiatehokkaisiin rakennushankkeisiin.

Ota yhteyttä!

 • Maaria Laukkanen Eksergian perustaja, Rakennusinsinööri, Insinööri ylempi AMK talotekniikka
 • maaria.laukkanen @ eksergia.fi
 • +358 50 300 8486