Tervehdys vuodesta 2030!

Ilman visiota on vaikea toimia. Aikakoneen avulla kuulemme, miltä maailma näyttää 2030, kun teemme historiaa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

“…Näyttäisi että pahimman skenaarion mukaiselta ilmastokriisiltä tullaan välttymään, mutta moni asia on muuttunut. Iso kuva on, että rakennukset kuluttavat nyt 50 % vähemmän energiaa kun kymmenen vuotta sitten. Loppu energia tuotetaan päästöttömästi. Lähellä tuotetun energian ja energiatehokkuuden myötä rakennusten energiaomavaraisuus on parantunut huomattavasti. Lähes kaikki rakennukset kuuluvat kysynnän jouston piiriin. Osa sekä sähkö- että kaukolämpöverkossa. Energian tuottaminen itse on vaivatonta ja myynti kantaverkkoihin kannattavaa…

…Fossiiliset polttoaineet ovat kadonneet kokonaan energiajärjestelmästä ja liikenteestä. Rakenteiden hiilivarastot ovat kasvaneet mm. puukerrostalorakentamisen yleistyttyä radikaalisti. Puuta käytetään runsaasti myös korjaus- ja täydennysrakentamisessa. Myös muiden rakennustuotteiden valmistamisesta johtuvat hiilipäästöt on saatu laskuun. Rakennukset suunnitellaan tietoisesti hyvin pitkäikäisiksi ja muuntojoustaviksi. Rakennusten ylläpito, huolto, käyttötarkoituksen muuttaminen sekä osien uudelleenkäyttö on helpottunut huomattavasti. Sisäolosuhteet ovat parantuneet laadukkaamman rakentamisen sekä käyttäjäystävällisen talotekniikan avulla. Hiilijalanjäljen kompensointi on tavallinen käytäntö tapauksissa, jossa täysin hiilineutraali rakennus on mahdotonta rakentaa. Julkisen liikenteen, palveluiden saatavuuden sekä energiaratkaisut optimoiva aluesuunnittelu on systemaattisesti luonut pohjaa kestäville kokonaisratkaisuille...

“…Äärimmäiset sääilmiöt, kuten pitkäjaksoiset helleaallot, sekä tulviin johtavat sateet ja myrskyt ovat väistämättä lisääntyneet. Mutta huomioitu menestyksekkäästi kaavoituksessa, energiajärjestelmissä ja rakennusten suunnittelussa. Mikä tärkeintä, maapallon keskilämpötilan nousu on kaikkiaan taittumassa. Näyttäisi, että pysymme Pariisin sopimuksen 1,5 °C-asteen lämpenemisen uralla. Iso kiitos tästä kuuluu Suomen kaltaisille hyvinvointivaltioille, jotka ovat kyenneet vastaamaan ihmiskunnan suurimpaan haasteeseen ja lyhyessä ajassa kehittämään teknisiä ratkaisuja ilmastopäästöjen hiillitsemiseksi. On näyttöä siitä, että kenties jo vuonna 2100, ihmisten aiheuttamat ilmastokatastrofit alkavat lantumaan. Suomesta viedään hyvin aktiivisesti energiaosaamista ulkomaille. Siitä on tullut uusi menestystarinamme…”

-Maaria Laukkanen, Eksergian perustaja

Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta voi palautteen lähettää osoitteeseen posti @ eksergia.fi tai kokeilla sivun lataamista uudestaan.