Tervehdys vuodesta 2030!

Ilman visiota on vaikea toimia. Aikakoneen avulla kuulemme, miltä maailma näyttää 2030, kun onnistumme osallamme ilmastonmuutoksen hillinnässä historiallisella tavalla.

“Näyttäisi että pahin ilmastokriisi ollaan voittamassa, mutta moni asia on muuttunut. Iso kuva on, että rakennukset kuluttavat nyt yli 50 % vähemmän energiaa kun kymmenen vuotta sitten. Loppu energia tuotetaan päästöttömästi. Lähellä tuotetun energian ja energiatehokkuuden myötä rakennusten energiaomavaraisuus on parantunut huomattavasti. Lähes kaikki rakennukset kuuluvat kysynnän jouston piiriin. Itsetuotettua energiaa on vaivatonta ja kannattavaa myydä sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin. Fossiiliset polttoaineet ovat kadonneet kokonaan energiajärjestelmästä ja liikenteestä. Rakenteiden hiilivarastot ovat kasvaneet mm. puurakenteiden yleistyttyä radikaalisti niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Myös muiden rakennustuotteiden valmistamisen hiilipäästöt on saatu laskuun. Rakennukset suunnitellaan tietoisesti pitkäikäisemmiksi ja niiden ylläpito, käyttötarkoituksen muuttaminen sekä osien uudelleenkäyttö ja huolto on yksinkertaistunut. Sisäolosuhteet ovat parantuneet laadukkaamman rakentamisen sekä helposti hallittavan tekniikan avulla. Hiilijalanjäljen kompensointi vaikeissa tapauksissa on tavallinen käytäntö. Järkevä aluesuunnittelu ja on systemaattisesti luonut pohjaa kestäville kokonaisratkaisuille liikenne mukaanlukien. Äärimmäiset sääilmiöt ovat väistämättä lisääntyneet, mutta huomioitu kaavoituksessa, energiajärjestelmissä ja rakennusten suunnittelussa. Mikä tärkeintä, maapallon keskilämpötilan nousu on taittumassa. Näyttäisi, että pysymme Pariisin sopimuksen 1,5 °C-asteen lämpenemisen uralla. On näyttöä siitä, että kenties jo tulevan sukupolven aikana, ihmisten aiheuttamat ilmastokatastrofit, alkavat lievenemään. Suomesta viedään hyvin aktiivisesti energiaosaamista ulkomaille. Siitä on tullut uusi menestystarinamme.” 

-Maaria Laukkanen, Eksergia