Hei vuodesta 2030!

Hei vuodesta 2030! Näyttäisi että pahin ilmastokriisi ollaan voittamassa, mutta moni asia on muuttunut. Iso kuva on että rakennukset kuluttavat nyt yli 50 % vähemmän energiaa kun kymmenen vuotta sitten. Loppu energia tuotetaan päästöttömästi. Lähellä tuotetun energian ja energiatehokkuuden myötä rakennusten energiaomavaraisuus on parantunut huomattavasti. Rakenteiden hiilivarastot ovat kasvaneet mm. puurakenteiden yleistyttyä radikaalisti. Myös muiden rakennustuotteiden hiilipäästöt on saatu laskuun. Rakennukset ovat myös pitkäikäisempiä ja niiden ylläpito, käyttötarkoituksen muuttaminen sekä osien kierrättäminen on yksinkertaistunut. Sisäolosuhteet ovat parantuneet laadukkaamman rakentamisen sekä paremmin hallittavan tekniikan avulla. Hiilijalanjäljen kompensointi on myös yleistynyt huomattavasti. Äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntyneet ja keskilämpötila noussut, mutta huomioidaan jo kaavoituksessa ja energiajärjestelmissä. Järkevä aluesuunnittelu ja kaavoitus on systemaattisesti luonut pohjaa kestäville kokonaisratkaisuille liikenne sekä palvelut mukaanlukien. Näyttäisi, että pysymme Pariisin sopimuksen 1,5 °C-asteen lämpenemisen uralla. Suomi vie hyvin aktiivisesti energiaosaamistaan ulkomaille. Hyviä esimerkkejä on löydetty siellä myös Eksergian kautta.