Miten tietolähteet lisätään?

Tietolähteet sijoitetaan ja numeroidaan kalvoesityksen editorissa kunkin kalvon alareunaan, jossa ko. tietolähdettä käytetään. Myös kunkin kuvan, taulukon yms. tiedon yhteyteen suositellaan sijoitettavan ko. lähteen numero sekä mielellään sivunumero jolta tieto löytyy. Hyötynä on että lukijan ei tarvitse käydä kaikkia lähteitä kokonaan läpi saadakseen lisää tietoa asiasta.

Tietolähteet annetaan Eksergiassa tarkasti jotta:

  • Lukijalle mahdollistetaan lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Tieto on avointa ja läpinäkyvää.
  • Lisää hyödyllistä ja luotettavaa luettavaa löytyy helposti kun sitä tarvitaan.

Etenkin suorat linkit alkuperäislähteisiin edistävät hyödyllisen tiedon, kouluttajien, liittojen, kirjallisuuden, osaajien yms. löydettävyyttä kansallisella tasolla.

Tietolähteen kuvaus tehdään kalvon alareunaan mahdollisimman hyvää tarkkuutta noudattaen, mieluiten Kielitoimiston ohjepankin mukaan, ks. Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Linkistä aukeaa Kotimaisten kielten keskuksen tietosivu. (www.kielitoimistopankki.fi).