Käytetyt tietolähteet

Tietolähteet kerrotaan Eksergiassa tarkasti jotta:

  • Lukijalle mahdollistetaan lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Tieto on avointa ja läpinäkyvää.
  • Lisää hyödyllistä ja luotettavaa luettavaa löytyy helposti.

Lähdemerkinnät

Lähdemerkinnöissä noudatetaan tieteellistä tarkkuutta Kielitoimiston ohjepankin mukaan: Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Kotimaisten kielten keskus. (www.kielitoimistopankki.fi) Lisätty 21.3.2020.

Hyväksytyt aineistot

Eksergian materiaalien tietopohjana käytetään mahdollisimman neutraalia aineistoa, kuten tutkimusraportteja, opinnäytteitä, tietokirjoja sekä muita ajankohtaisia artikkeleita. Taulukkoon on kerätty linkkejä avoimeen tutkimuskirjallisuuteen, jota voi vapaasti hyödyntää.

Lähdeviittaukset ja tutkimusten näkyvyys

Alla kaavio Eksergiassa tyypillisesti käytetyistä tausta-aineistoista sekä niiden takana olevista erilaisista tietoa tuottavista tahoista. Digitaalinen oppikirja mahdollistaa suorat linkit alkuperäislähteisiin, mikä mahdollistaa niiden näkyvyyden ja löydettävyyden paranemisen kokonaan uusissa foorumeissa. Kuviossa punaiset nuolet kuvaavat lähdeviittauksia ja -luetteloita hyödyntävien vierailijoiden potentiaalista liikennettä Eksergiasta muihin alan toimijoihin ja asiantuntijoihin.