Käytetyt tietolähteet

Eksergian materiaalien tietopohjana käytetään mahdollisimman neutraalia aineistoa, kuten tutkimusraportteja, opinnäytteitä, säädöksiä, oheita, standardeja sekä hyvän rakentamistavan mukaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Digitaalinen oppiaineisto mahdollistaa läpinäkyvyyden kannalta hyödylliset suorat linkit alkuperäislähteisiin, mikä samalla edistää hyödyllisen tiedon, kouluttajien, liittojen, kirjallisuuden ym. osaajien löydettävyyttä eri toimijoiden välillä kansallisella tasolla.

Lähdemerkinnät

Lähdemerkinnöissä noudatetaan mahdollisimman tieteellistä tarkkuutta Kielitoimiston ohjepankin mukaan: Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Kotimaisten kielten keskus. (www.kielitoimistopankki.fi) Lisätty 21.3.2020.

Tietolähteet kerrotaan Eksergiassa tarkasti jotta:

  • Lukijalle mahdollistetaan lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Tieto on avointa ja läpinäkyvää.
  • Lisää hyödyllistä ja luotettavaa luettavaa löytyy helposti.

Linkkejä avoimen lisenssin tutkimusartikkeleihin ym. hyödyllisiin tietoläheisiin

Eksergian idea

Eksergian tarkoitus ei ole tehdä tiedettä itse, vaan oppiaineistot toimivat ytimekkäinä ja innostavana johdantoina eri aihepiireihin. Tiedon välittömässä läheisyydessä olevat linkit ja lähteet taas johdattavat sinne, mistä syvällisempää ja hyödyllistä kirjallisuutta, koulutusta, esimerkkejä, tutkimusta, asiantuntijuutta ym. on saatavilla lisää. Kuten esimerkiksi alla olevan kaavion tahoihin. Englanniksi käännettynä sivusto voi toimia suomalaisen osaamisen ikkunana ulkomaille.