Käytetyt tietolähteet

Eksergian materiaalien tietopohjana käytetään mahdollisimman neutraalia aineistoa, kuten tutkimusraportteja, opinnäytteitä, säädöksiä, oheita, standardeja sekä muuta hyvän rakentamistavan mukaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Suorat linkit alkuperäislähteisiin edistävät hyödyllisen tiedon, kouluttajien, liittojen, kirjallisuuden, osaajien yms. löydettävyyttä kansallisella tasolla. Lähdemerkinnöissä noudatetaan mahdollisimman hyvää tarkkuutta Kielitoimiston ohjepankin mukaan: Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Kotimaisten kielten keskus. (www.kielitoimistopankki.fi) Lisätty 21.3.2020.

Tietolähteet annetaan Eksergiassa tarkasti jotta:

  • Lukijalle mahdollistetaan lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Tieto on avointa ja läpinäkyvää.
  • Lisää hyödyllistä ja luotettavaa luettavaa löytyy helposti.

Mihin tietolähteet voidaan sijoittaa?

Tietolähteet sijoitetaan ja numeroidaan kunkin kalvon alareunaan, jossa ko. tietolähdettä käytetään. Myös kunkin kuvan, taulukon yms. tiedon yhteyteen suositellaan sijoitettavan ko. lähteen numero sekä sivunumero. Tarkoituksena on että lukijan ei tarvitse käydä kaikkia lähteitä kokonaan läpi saadakseen lisää tietoa asiasta.

Huom! Muista tarkistaa kuvien ym. materiaalien käyttöoikeus avoimessa opetusmateriaalissa.

Linkkejä avoimen lisenssin tutkimusartikkeleihin