Lähdeviittaukset ja tekijänoikeudet

Opetusaineiston tuottajan on päätettävä minkätasoisen lisenssin haluaa antaa omille teoksilleen. Avoimesti lisensoitujen lähteiden hyödyntäminen on helppoa, ja niiden määrä kasvaa verkossa kovaa vauhtia. Linkissä olevassa Creative Commons Finlandin tekemässä videossa kerrotaan avoimien lisenssien käytöstä https://youtu.be/71b9VJzyOv0.

Opetusaineiston tuottajan on aina muistettava lähdetietona käytetyn materiaalin tekijänoikeudet sekä oikeaoppinen lähteisiin viittaus. Kootusti opettajille tarkoitettuja tekijänoikeusohjeita löytyy täältä https://operight.fi/. Tilanteissa joissa oikeudet ovat epäselvät auttaa Tekijänoikeusneuvosto, ks. http://minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/.

Lähdeluettelot Eksergiassa

Lähteet kerrotaan Eksergiassa jokaisen artikkelin lopusta löytyvässä lähdeluettelossa ns. nimi-vuosijärjestelmällä. Lähdeluetteloa pidetään tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja saman tekijän teokset aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Mikäli samalta tekijältä on useampia julkaisuja samalta vuodelta, lisätään vuosiluvun perään a, b, c ja niin edelleen.

Taulukko: Ohjeet lähdeluettelossa annettaviin tietoihin lähdetyypin perusteella.

Lähdetyyppi

Merkintätapa

Lehtiartikkelit 

Nieminen, Maija. 2009. Kirjastot keräävät tietoa energiasta. Teknari 1/2009, s. 14-18.

Kirjat

Nieminen, Maija. 2009. Passiivinen aurinkoenergia talojen hyödyksi. Helsinki: Tietokustannus.

Nettisivut ja muut sähköiset lähteet

Nieminen, Maija. 2009. Verkkosivujen kehittäminen opetustarkoitukseen. Verkkodokumentti. Maijan tietosivut. < www.maijantietosivu.fi > Päivitetty 27.3.2009. Luettu 15.5.2017.

Haastattelut ja keskustelut

Nieminen, Maija. 2009. Professori, energiatehokkuuden ja eristämisen laboratorio, Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Puhelinkeskustelu 27.3.2009.

Nieminen, Maija. 2009. Pojekti-insinööri, Energiateknikot Oy, Helsinki. Keskustelu 27.3.2009.

Standardit

SFS 6000-7-710. Pienjänniteasennukset. 2009. Erikoistilojen ja asennusten vaatimukset. Lääkintätilat. Helsinki: Suomen Standardoimisliitto.

Powerpontit ja luentomonisteet

Nieminen, Maija. 2009. Energiatehokkuusprosessit suunnittelussa. Luentomoniste. Teknillinen korkeakoulu.

Insinöörityöt ym.

Nieminen, Maija. 2009. Älyjärjestelmien vaikutus rakennusten energiankulutuksen ennustettavuuteen. Insinöörityö. Teknillinen Korkeakoulu.

Rakennusmääräykset

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 2008. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Raportit

Nieminen, Maija. 2009. Energiansäästöprojekti lähiökerrostaloissa. Loppuraportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. Katsauksia B:200. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Lakipykälät

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2009. 132/5.2.2009.

Tieteelliset julkaisut

Nieminen, M., Mantle, S., Vesley, J. & Blaide, L. 2009. Lifecycle of wooden constrution elements in apartment house. Journal of Energy Science. Vol 13, s. 14-223. Saatavissa (rajoitettu käyttöoikeus): < www.scientificpublications.com/Lifecycle >

Kirjoittajan puuttuessa 

 Tietoa ja teoriaa selkokielisyydestä. 2005. Verkkodokumentti. Selkokeskus. <www.papunet.net/selkokeskus>. Luettu 5.9.2010.

Lähdeviittaukset Eksergiassa

Tekstissä lähdeluettelossa olevaan lähteeseen viitataan sulkeisiin kirjoitetulla sukunimellä, julkaisuvuodella sekä jos mahdollista sivunumerolla, esimerkiksi (Nieminen  2009, s. 15). Kun tekijöitä on kaksi, merkitään sukunimien väliin &-merkki (Nieminen & Virtala 2009, s. 15). Kun tekijöitä on enemmän kuin kaksi, merkitään (Nieminen ym. 2008, s. 15). Usean lähteen viittaukset erotetaan toisistaan puolipisteellä (Nieminen 2009, s. 15; Markkanen 2014, s. 14). Kun salalla tekijällä on samalle vuodelle udeita teoksia, viitataan teksiosuudessa lähteeseen silloin kirjaimen avulla näin (Nieminen 2009b, s. 15).

Viittauksen sijainti

Kun koko kappale on referoitu samasta/samoista lähteistä lisätään sulkeet pisteen ulkopuolelle kappaleen perään. Esimerkki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sagittis ac enim ultrices vulputate. Phasellus in risus venenatis lacus interdum tempor blandit eu quam. Morbi risus dolor, commodo quis diam id, porta finibus libero. Vestibulum a diam vitae leo placerat dictum non vitae lectus. (Nieminen  2009, s. 15.)

Kun yksittäinen lause on referoitu samasta/samoista lähteistä, lisätään viittaus lauseen sisään. Esmerkki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit (Nieminen  2009, s. 15).

Kun lauseessa viitteen yhteydessä käytetään tekijän nimeä, toimitaan näin:

Niemisen (2009, s. 15) mukaan…

Kuvien lähdemerkintä

Alla olevan esimerkin mukaisesti kuvatekstin loppuun merkitään kuvan lisenssi, tekijä ja linkitetään kuvalähde.

https://www.flickr.com/photos/eksergia/35922764043/in/album-72157683907149646/

Kuva: Polku Vuosaaressa (CC BY 4.0, Eksergia.fi, Flickr)

CC BY 4.0 Lähdeviittaukset ja tekijänoikeudet, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.