Tietolähteet ja lähdemerkinnät

Tietolähteet kerrotaan Eksergiassa tarkasti:

  • Mahdollistetaan lukijalle lähdekriittisyys.
  • Tietoa ei omita, vaan kunnia annetaan hyvän tavan mukaisesti alkuperäiselle tekijälle.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys tekee tekstistä luotettavaa.
  • Lukija voi löytää lisää hyödyllistä luettavaa.

Käytetyt aineistot

Eksergian materiaalien tietopohjana käytetään mahdollisimman neutraalia aineistoa, kuten tietokirjoja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, seminaariesityksiä sekä muita ajankohtaisia artikkeleita. Alla kaavio tyypillisistä käytetyistä aineistoista sekä niiden takana olevista erilaisista tietoa tuottavista tahoista. Punaiset nuolet kuvaavat lähdeviittauksia ja -luetteloita hyödyntävien vierailijoiden liikennettä Eksergiasta lähteenä käytettyihin asiantuntijoihin. Digitaalinen oppikirja potentiaalisesti lisää liikennettä tietolähteisiin, joiden olemassaolosta ei välttämättä muuten edes tiedettäisi. Olkoonkin oppikirja, tutkimus, ohjekortti, raportti, seminaari, case, diplomityö, lehti, yhdistys tms. Tarkoitus on, että Eksergia ei tee tiedettä itse, vaan jokainen aihe toimii tieteellisesti referoituna tiivistelmänä sekä mielenkiintoa herättävänä johdantona aihepiiriin.


Eksergiassa noudatettavia lähdemerkintäkäytäntöjä

Kielitoimiston ohjepankki. Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Kotimaisten kielten keskus. (www.kielitoimistopankki.fi) Lisätty 21.3.2020.