Puuttuuko Eksergiasta oppimateriaalia tärkeästä aiheesta?

Asian korjaamiseksi on onneksi useita ratkaisuja:

1) Muokkaa tai kommentoi olemassa olevia aineistoja Wiki-toimintojen avulla. Lisää…

2) Perusta oma uutiskanava Eksergiaan. Lisää…

3) Kerro asiasta tarkemmin tutkimuskyselyssämme. Lisää…

4) Teetä puuttuva opetusaineisto Eksergialla, ohjeet alla:

Opetus on menossa yhä enemmän verkkoon, ja käytössämme on runsaasti pedagogisesti toimivia digitaalisia ratkaisuja. Eksergian avulla saat helposti tuotettua verkko-opetusmateriaalia kuten luentomateriaaleja, opetusvideoita tai kokonaisen verkkokurssin. Tuottamamme materiaalit voivat olla kaikille avoimia tai yksittäiseen käyttötarkoitukseesi tarkoitettuja aineistoja. Haluttaessa oppimateriaalit saavat Eksergiassa pysyvän kodin ja ylläpidon.

Eksergian osaamisalueita:

 • Diaesitykset
 • Opetusvideot
 • Kokonaiset verkkokurssit
 • Laskurit
 • Projektinjohto.

Eksergia-alustan hyödyt:

 • Elävä dokumentti, tieto voidaan jatkuvasti pitää ajantasalla. Päivitykset näkyvät reaaliaikaisesti
 • Heti valmis opetus- ja itseopiskelukäyttöön
 • Tukee elinikäistä oppimista
 • Tukee koulutuksen digitalisaatiota
 • Modernit esitystavat mahdollisia, ei rajoitteita miten tietoa voidaan esittää. Esim. animaatiot, 3D-grafiikka, tietomallit, VR mahdollisia
 • Erilaisten näkökulmien esiintuominen mahdollista
 • Helposti löydettävissä kännykällä, tabletilla, tietokoneella tms.
 • Wikipedia -tyyppinen kollektiivinen tiedon rakentaminen mahdollista
 • Pyrkii purkamaan siiloutunutta käytäntöä, jossa karrikoiden jokainen opettaja joutuu yksin miettimään mitä kurssilla pitää opettaa ja jokainen opetuslaitos erikseen pohtii minkälaisia kursseja pitäisi olla. Monialaisesti yhteen paikkaan tietoa rakentamalla on mahdollista aktiivisesti kuulla ja heijastaa sitä kenttää jota varten opetetaan.

Kokonaiset kurssit rakentuvat pedagogisesti toimivan kurssirakenteen mukaisesti.

Eksergian green screen ja opetusvideostudio:

Proseduurimme saattaa olennaisin tieto opetusaineistoksi näyttää aikajärjestyksessä esimerkiksi tältä:

 1. Luotettavan lähdeaineiston kerääminen. Muokkaamme myös mahdollisista valmiista materiaaleista täydentäen tarvittaessa aineistoa omillamme. Laaditaan ja hyväksytetän oppimistavoitteet.
 2. Määritämme kurssille sopivan laajuuden, tavoitteet ja alustan (Eksergia, Moodle, Google Classroom…). Määritämme onko kurssi itsenäisesti vai ryhmissä suoritettava ja sisältääkö se on-line luentoja ja ohjausta vai ei. Hyväksytämme pedagogisesti toimivan kurssikäsikirjoituksen (rungon), jonka jälkeen alkaa luentomateriaalien, videoiden, animaatioiden, koekysymysten ym. kurssisisällön tuottaminen.
 3. Toimitamme alustavan kurssikokonaisuuden tarkistettavaksenne ja tarvittaessa ulkopuoliselle asiantuntijalle: Onko kaikki olennainen mukana? Pitääkö kaikki tieto paikkansa? Kurssin koekäyttö.
 4. Kurssin viimeistely, julkaisu ja markkinointi. Mahdollistetaan käyttäjille palautteen antaminen myös jatkossa.
 5. Kurssin ylläpito ja päivitys.

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä kaikkein paras ratkaisu!

Maaria Laukkanen, Eksergian perustaja, rakennusinsinööri, ins. YAMK talotekniikka, tietomallikoordinaattori 
s-posti: maaria.laukkanen @ eksergia.fi 
puh: +358 50 300 8486 (klo 9–17)