Voiko tutkimalla oppia?

Tutkiva oppiminen on todettu tehokkaaksi oppimistavaksi. Eksergiassa opiskelijoille voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi tutustua tiettyyn portaalin aihepiiriin ja pyytää siihen parannusehdotuksia ja laajennuksia perustuen luotettavaan tuoreeseen lähdekirjallisuuteen. Muutosehdotukset voidaan toteuttaa suoraan avoimiin verkkoaineistoihin, mutta toivotaan osaamistasosta riippuen käytävän huolellisesti ensin läpi opettajan tai muun asiantuntijan kanssa. Eksergia tarpeen tullen moderoi muokkauksia.

Tutkivan oppimisen mahdollisuudet Eksergiassa eivät rajoitu ainoastaan olemassa olevaan tietokantaan ja kalvoesityksiin. Parannettu tai kokonaan uudesta aiheesta tehty oppimateriaali voi olla esimerkisi opetusvideo, interaktiivinen kuva, tietomalli, laskuri tai virtuaaliseen todellisuuteen perustuva aineisto. Jos sinulla on jokin idea jonka opiskelijat voisivat toteuttaa yhteistyössä Eksergian kanssa, ole rohkeasti yhteydessä! Yhteistyö Eksergian kanssa luo merkitystä, sillä kaikki Eksergian käyttäjät läpi rakennusalan hyötyvät uusista oppimateriaaleista.