Ketkä voivat osallistua tiedon jalostamiseen?

Alla on lueteltu sidosryhmittäin miksi ajan käyttäminen Eksergiaan kannattaa, eli mitä hyötyä siitä on sekä itselle että muille Eksergian käyttäjille ja rakennussektorille. Jos tietoa tulee monesta eri paikasta, on se faktapitoisempaa. Energiatehokkaan ja vähähiilisen rakentamisen osaamisalue on laaja, joten hienoa jos voit harkita tietosi lainaamista myös muille ajantasaisen perusopetusaineiston aikaansaamiseksi! No worry – Eksergian ylläpito seuraa ja moderoi muokkauksia tarvittaessa.

Miten pääsen alkuun?

Tarvitset salasanan! Ks. Info -> Käyttöoikeudet ja lisenssit.

1) Opettajat


Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Rajallinen aika itse kehittää kursseja
• Rajallinen aika päivittää ja ylläpitää opetusmateriaaleja
• Etä- ja verkko-opetuksen lisääntyminen
• Omat siilot. Jos on ollut kauan poissa työelämästä, mistä tiedän mitä vihreästä siirtymästä tulisi juuri nyt opettaa?Eksergian hyödyt kohderyhmälle
• Vähällä vaivalla tai vaivatta käyttövalmiita opetusmateriaaleja:
– Yhdistele ja jalosta Eksergiasta löytyvää materiaalia tyhjästä alkamisen sijaan
– Integroi opetusmateriaalia olemassa oleviin kursseihin esim. esityksiä upottamalla
– Hyödynnä oppimiskysymyksiä luennoilla, kotitehtävissä ja kokeissa
– Luennoi suoraan Eksergian välityksellä luokassa tai webinaarissa (oppijat voivat samalla älypuhelimellaan selata esitystä omaan tahtiinsa tai hyödyntää sanastoa)
• Työkalu tutkivaan opetusmenetelmään ja opettamiseen
– Tarkenna tietoa yhdessä opiskelijoiden kanssa.
– Anna kotitehtäväksi etsiä vastauksia kysymyksiin Eksergiasta.
– Rakennuta Eksergiaan uutta materiaalia ryhmätöinä. Formaatti voi olla esimerkiksi video.
• Koulutuslaitosten ja yritysten välinen kommunikaatio nopeutuu.
• Ideapankki kurssien aihepiireiksi.
• Eksergian materiaalit pysyvät pedagogisesti toimivina opettajien monialaisessa yhteistyössä.
• Kanava viestiä oman ja opetuslaitoksen vastaavasta opetustarjonnasta.
• Koulutuksen ja rakentamisen digitalisaatio voi tarjota yllättäviäkin uusia opetusratkaisuja.

2) Tutkijat


Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Löytävätkö tutkimusartikkelit ja tuoreet tutkimustulokset tiensä toimijoiden ja koulutuksen keskuuteen?
• Ymmärretäänkö niitä?
• Tieteen yleistajuistaminen ja levittäminen eri kanavissa on olennainen osa tutkijan työtä, mutta helppoja ja sopivia kanavia on vain vähän.
Eksergian hyödyt kohderyhmälle
• Eksergiaan integroitu tieto toimii osana tutkimusten viestintää ja tiedon jalkauttamista
• Tietolähde omaan tutkimustyöhön
– Hahmota suuria kokonaisuuksia ja käytännön haasteita
– Etsi omaan tutkimukseen hyödyllistä tietoa ja toimijoita.
• Alusta oman ja tutkimuslaitoksen osaamisesta, tutkimustiedosta, innovaatioista ja hankkeista viestimiselle rakennus- ja kiinteistösektorilla.

3) Yhdistykset ja liitot

Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Alan kirjava keskustelu: liikkeellä myyttejä ja vanhentunutta tietoa
• Pienet resurssit, suuret haasteet
• Teknistä osaamista omaavien viestintä- ja markkinointi- ammattilaisten puute
Eksergian hyödyt kohderyhmälle
• Heti valmista ja puolueetonta tietoa esim. yhdistyksen jäsenille lukuisista alan ratkaisuista innovaatioista, yms.
– Upota aineistoja omille verkkosivuille, uutiskirjeisiin yms.
• Koulutuksen ja osaamisen edistäminen vaatii yhteistyötä. Eksergia on kanava viestiä alalla tarvittavasta osaamistarpeista suoraan opettajille
• Ideapankki hankkeiden kehittämiseen?
• Näkyvyys ja mahdollisesti jäsenhankinta.

4) Yritykset

Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Myynnin kannalta kirjava keskustelu: liikkeellä myyttejä ja vanhentunutta tietoa
• Riittääkö asiakkaiden luottamus yrityksen myyntimateriaaleihin?
• Teknistä osaamista omaavien viestintä- ja markkinointi- ammattilaisten puute
• Nykyisten työntekijöiden osaamistaso pitäisi helposti pitää päivittettynä
• Kasvava pula uusista osaajista
• Vihreän siirtymän yritykset usein aikaansa runsaasti edellä –> Miten saada omasta siilosta viestiä uusista osaamisvaatimuksista opetuslaitoksille asti?
Eksergian hyödyt kohderyhmälle
• Puolueetonta tietoa asiakkaille ratkaisuista ja innovaatioista 
– Upota Eksergian aineistoja sellaisinaan esimerkiksi verkkosivuille tai uutiskirjeisiin
– Esittele ideoita Eksergian välityksellä esimerkiksi asiakaspalaverissa
• Kanava viestiä alalla tarvittavasta osaamistarpeista reaaliaikaisesti
• Valmista materiaalia itseopiskeluun ja alaisten koulutukseen
• Ideapankki omien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen?
• Yhteistyökumppaneiden ja ratkaisuiden löytyminen
• Kanava viestiä omista käytännön sovelluksista. (Jatkossa myös ulkomaille)

5) Julkinen sektori, kaupungit, päättäjät

Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Osataanko säädöksiä ja lakipykäliä tulkita oikein?
• Ovatko vaatimukset ja ohjeistukset helposti löydettävissä?
• Tiedetäänkö uusimmista muutoksista?
• Tiedetäänkö pitkän aikavälin tavoitteista, jotta niihin voidaan varautua etukäteen?
Eksergian hyödyt kohderyhmälle
• Kanava edistää ohjeiden, lakipykälien ja säädösten löydettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.
• Uuden tiedon jalkautuminen, työllisyyden parantaminen, innovaatioiden vienti, energiaomavaraisuus sekä hiilineutraaliuden saavuttaminen rakennusalalla vaatii aktiivista ja monialaista yhteistyötä.
• Tietolähde päättäjienkin päätöksentekoon?

6) Taloyhtiöt ym. maallikkorakentajat

Yleisiä vihreän siirtymän haasteita toimintaympäristössä
• Rakennushankkeiden ja projektien vaativuus, teknisen osaamisen tarve
• Luotettavien tekijöiden ja ratkaisujen etsiminen ja löytäminen (arviointi, toteutuuko tavoitteet, onko kannattavaa…)
• Kokonaisratkaisujen puute
• Luotettavan ja ymmärrettävän tiedon puute (syynä esim. kaupallisuus, maksumuurit, tiedon nopea vanheneminen, insinöörikieli)
• Kasvavat energiakustannukset
• Kasvavat asumisen kustannukset
• Sisäilmasto-ongelmat
• Kodin vaikutus ilmastonmuutokseen huolettaa
Eksergia-Wikin vipuvarsi
• Luotettavaa, tuoretta tietoa kansantajuisessa muodossa
– Etsi vinkkejä remontoimiseen, kiinteistön ylläpitoon, uudistarentamiseen, uusiutuvaan energiaan
– Hyödynnä sanastoa insinöörikielen ymmärtämiseksi
– Hyödynnä materiaalia esimerkiksi keskustelupalstoilla
• Hyödyllisia materiaaleja esim. taloyhtiön kokouksiin
– Esittele kuvia ja esimerkkejä kohteeseen sopivista ratkaisuista ja toimintamalleista
– Vastaaviin rakennuksiin tehdyistä energiaremonteista
• Kanava viestiä omista onnistumisista ja epäonnistumisista muiden rakentajien ja remontoijien avuksi

Visiona laaja eri osapuolien välinen yhteistyö vihreän siirtymän edistämiseksi