1.8 Ekotehokkaat yhdyskunnat

Aluetasolla päästöihin vaikuttavat eniten rakennusten kuluttama energia, energiantuotantotavat ja liikenne. Myös mm. jätehuoltoon liittyvillä ratkaisuilla voidaan päästöjä vähentää merkittävästi.

Lähteet

  • Juvonen, J., Lapinlampi, T. 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas. 64 s. Ympäristöministeriö 2013. ISBN978-952-11-4210-9.
  • Lahti, P., Nieminen, J., Virtanen, M. 2008. ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. VTT, tutkimusraportti VTT-R-05674-08. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2. Luettavissa: < http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2008-2.pdf > Referoitu: 23.2.2015.
  • Nystedt, Å., Sepponen, M., Virtanen, M. 2012. Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet. VTT TECHNOLOGY 24. Luettavissa: < http://www2.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T24.pdf > Referoitu: 23.2.2015.
  • Oulun Rakennusvalvonta. Verkkosivut. Luettavissa: < http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/ > Referoitu: 23.2.2015.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 1.8 Ekotehokkaat yhdyskunnat, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.