2.1 Ekotehokkaat yhdyskunnat

Luentotila | Editori

Upotuskoodi verkkosivuille, verkkokursseihin yms.

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTOSWEiZrSKFVUqeEFUJq6XZOnkVGJ5AW4182_EPwX_stcCGa5cxSRqQJ5gXkO9UObbShpxHMmmvb7S/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

Oppimiskysymykset

Mikä on kaupunkiympäristön ekotehokkuuden kaava? Mitkä päätekijät liittyvät alueiden energiatehokkuuteen? Kuinka suuret ovat helsinkiläisen päästöt verrattuna muihin pohjoismaihin? Mihin ympäristöön merkittävästi vaikuttaviin tekijöihin kaavoitus vaikuttaa? Millä keinoilla ekotehokkaita kuntia voidaan suunnitella? Minkälainen on ekotehokkaan kaupungin suunnitteluprosessi? Miksi energiatehokkuus pitää huomioida jo kaavoituksen alkuvaiheessa? Kumpi on parempi, tiivis vai väljä kaupunkirakenne? Mitä etuja on lisä- ja tiivistys rakentamisella? Miten liikenteestä aiheutuvia päästöjä voidaan kaavoituksessa vähentää? Mikä on aluetehokkuusluku? Miten kaavoituksessa vaikutetaan rakennusten energiatehokkuuteen? Minkälaisen energiatehokasta rakentamista edistävän roolin rakennusvalvonta voi ottaa? Miten kaavoittaja voi vaikuttaa rakennusten käyttämiin energiamuotoihin? Miten alueelliset uusiutuvan energian ratkaisut tulisi huomioida? Mikä on kaukolämmön tulevaisuus? Miten jätteiden määrää voidaan vähentää kaavassa? Minkälaisia haasteita lajittelussa on Suomessa?

Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

CC BY 4.0 2.1 Ekotehokkaat yhdyskunnat, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.