3.5.5.2 Energiatehokkaat betonirunkoseinät

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

  • BY 57. 2011. Eriste- ja levyrappaus 2011. Suomen Betoniyhdistys r.y. 196 s.
  • Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoineen, K., Sakminen, K., Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tutkimusraportti 160. 121 s. Tampere marraskuu 2012. Saatavissa: < http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l912/@web/@p/documents/liit/p034351.pdf >
  • Sisäilmayhdistys. Kivirakenteiset ulkoseinät. Luettavissa: < http://www.sisailmayhdistys.fi/terveelliset-tilat-tietojarjestelma/kunnossapito-ja-korjaaminen/ulkoseinat/kivirakenteiset-ulkoseinat/ > Referoitu: 20.11.2014.
  • Suikka, A. 2009. Matalaenergiatalojen julkisivujen haasteet. Kalvoesitys. Julkisivumessut 22.1.2009.
  • Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo, M., Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, M. Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O., Koskenvesa, A. Palolahti, A. 2013. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. Tutkimusraportti 159. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere kesäkuu 2013. 354 s. Saatavissa: < http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21640 >
  • Vinha, Juha. 2011. Seminaari. Tampereen teknillinen korkeakoulu 26.1.2011.

CC BY 4.0 3.5.5.2 Energiatehokkaat betonirunkoseinät, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.