3.5.6.1 Energiatehokkaat puurunkoiset yläpohjat

Tuulettuvat, puurunkoiset yläpohjarakenteet tarvitsevat erityisesti matalaenergiarakenteisina paljon huomiota erilaisten yksityiskohtien suunnittelussa. Erilaisissa tutkimuksissa on löydetty rakenneratkaisuja, jotka toimivat myös tulevaisuuden kosteusteknisesti haastavassa ilmastossa.

Lähteet

  • Kosteus- ja hometalkoot. 2012. Tunnista ja tutki riskirakenne. Pientalojen riskirakenteet. Opetusmateriaali. 109 kalvoa. Luettavissa: < http://www.hometalkoot.fi/muut-oppaat >
  • Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoineen, K., Sakminen, K., Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tutkimusraportti 160. 121 s. Tampere marraskuu 2012. Saatavissa: < http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l912/@web/@p/documents/liit/p034351.pdf >
  • Nieminen, Jyri. 2009. Passiivirakentaminen. Paroc Passiivitalo & Paroc Lupaus. VTT. Kalvositys. Luettavissa: < http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_attachments/Ammttilaisseminaari_Tre_11032009/Jyri%20Nieminen%20passiivirakentaminen%20ja%20Parocin%20pilotit.pdf >
  • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2012. 219 s. ISBN 978-951-758-545-3.
  • Suonketo, J., Ahola, M., Jokela, A., Pippuri, T. Yläpohjarakenteiden konvektio ilmiönä ja sen muuttuminen eristepaksuuden kasvaessa – Kokeellinen tutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. FRAME-kalvoesitys.
  • Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo, M., Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, M. Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O., Koskenvesa, A. Palolahti, A. 2013. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. Tutkimusraportti 159. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere kesäkuu 2013. 354 s. Saatavissa: < http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21640 >
  • Vinha, J., Lindberg, R., Pentti, M., Mattila, J., Lahdensivu, J., Helso, J., Suonketo, J., Leivo, V., Korpi, M., Aho, H., Lähdesmäki, K., Aaltonen, A. 2008. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin. Loppuraportti. Tutkimusselostus nro trt/1706/2008. 88 s. Tampereen teknillinen yliopisto 31.10.2008.
  • VTT. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Tutkimusselostus. VTT-S-10816-08. 10.12.2008. 22 s. Luettavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7B648A4BF3-D2F6-4FEB-9DD4-8B90C1A49D2D%7D/31293 >

Lisää

Hometalkoot_SLOGAN_LOGO_RGB-1

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.5.6.1 Energiatehokkaat puurunkoiset yläpohjat, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.