1.6.1 Uudet (2018) energiatehokkuusmääräykset

Luentotila | Editori

Upotuskoodi

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR_q7AewOMCGBvnFyfME9rGICnIn2Gf-qdOt-hM3kv26OzHKT2VTzTYCFhJYYFQBAa73B16_JKMqXh4/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

E-luku | Energiamuoto | Energiamuotokerroin | Energiaselvitys | Energiatehokkuusdirektiivi | Energiatodistus | EPBD | Ilmanvaihto | Ilmatiiveys | Kokonaisprimäärienergia | Lähes nollaenergiarakennus | Lämmöntalteenotto | Läpmöhäviöiden tasauslaskelma | LTO | n50 | Ominaissähköteho | Primäärienergiakerroin | q50 | Rakennusmääräyskokoelma | Rakenteellinen energiatehokkuus | RES-direktiivi | SFP-luku | U-arvo

Oppimiskysymykset

Mitkä olivat suurimmat muutokset 1.1.2018 voimaan astuneissa energiamääräyksissä? Mitä muutoksia tuli energiatehokkuusvaatimuksiin? Miten E-luvun energiamuotokertoimet muuttuivat? Minkälainen on uusi vaatimus ns. rakenteellisesta energiatehokkuudesta?

Linkkikirjasto

Kommentit

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä Wikipedian tavoin. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.

CC BY 4.0 1.6.1 Uudet (2018) energiatehokkuusmääräykset, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.