5.1.4 Energiatehokkuuteen investoiminen

()

Avainsanat

Editori

Linkki jonka kautta dokumenttia pääsee joko muokkaamaan, kommentoimaan, lataamaan tai tulostamaan.

Esityksen upotuskoodi

Oppimiskysymykset

Kuinka energiatehokkuusinvestointi vaikuttaa rakennuksen arvoon? Kuinka paljon energian hinta vaikuttaa energiaremontin kannattavuuteen? Voidaanko toimenpiteisiin saada avustusta?

Linkkejä rahoituskeinoihin ja hyödyllisiin tahoihin

Taho / instrumenttiLinkkiMihin tarkoitukseen?Kenelle?Lisätty
ARA: Energia-avustushttps://www.ara.fi/energia-avustusEnergiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin: Suunnittelu- ja korjauskustannukset– omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
– kerros- ja rivitaloyhtiöt
– valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä
11.6.2020
ARA: Täydennysrakentaminenhttps://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Hallitukselta_paatos_taydennysrakentamis(57668)Asuntoalueella tarvittavien katualueiden ja puistojen rakentamiseen sekä täydennysrakentamiseen liittyviin välttämättömiin toimenpiteisiin, jotka kuuluvat kunnan vastuulle.– Kunnat11.6.2020
ARA: Perusparannuksen lainoitushttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Perusparannuksen_lainoitusperusparannushankkeisiin:
– vuokra- ja asumisoikeustalot
– asunto-osakeyhtiöt
– kunta tai muu julkisyhteisö
– ARAn yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämä yhteisö
– edellä mainitun yhteisön tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö
– asunto-osakeyhtiö
11.6.2020
ARA: Uudistuotannon lainoitushttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Uudistuotannon_lainoitusvuokra- tai asumisoikeustalon uudisrakentamiseen– kunta tai muu julkisyhteisö,
– ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö,
– edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö.
11.6.2020
ARA: Erityisryhmien investointirahoitushttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustuserityisrymien asumisolojen parantaminen– erityisryhmien vuokra-asuntoihin rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.11.6.2020
ARA: Korjausavustushttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset– korjaamiseen
– kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
– hissiavustus (uuden hissin asentamiseen hissittömässä kerrostalossa)
– esteettömyysavustus
– sähköautojen latausinfran rakentamiseen
– kotitaloudet, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö
– taloyhtiöt
11.6.2020
ARA: Purkuavustushttps://www.ara.fi/purkuavustusKohteen purkamiseen. Avustuksen suuruus jopa 90 % kustannuksista. Edellytyksenä purkukartoituksen tekeminen, materiaalitorin käyttö suosituksena.ARA-vuokratalot.19.8.2020
ARA: Avustushttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustusSähköautojen latausinfran rakentaminenasuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt11.6.2020
ARA: Muut avustuksethttps://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset11.6.2020
Asuntolainavarauksen hyödyntäminen tuloverotuksessahttps://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/osakeyhtio-ja-osuuskunta/veroilmoituksen_antaminen__asuntoyhteiso/asuintalovaraus-asunto-osakeyhti%C3%B6n-tuloverotuksessa/”Asunto-osakeyhtiö voi varautua tulevien vuosien korjaushankkeisiin keräämällä osakkailtaan rahaa etukäteen. Jos tilikauden tuloksesta on tulossa ylijäämäinen, asunto-osakeyhtiö voi tietyin edellytyksin tehdä asuintalovarauksen ja vähentää sen verotuksessaan.”Asunto-osakeyhtiöt11.6.2020
Business Finland: Energiatukihttps://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/Investointi- ja selvityshankkeet, jotka edistävät:
– uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
– energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
– muutoin energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi.
– kaiken kokoiset yritykset, ml. ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
– yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt
11.6.2020
Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi?fbclid=IwAR2xCZr3mb3jjVZrKrbUCtIuDbTed6IfBzwZ0xMV0uzHnGIeFgvNJEmi220Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksiYmpärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.3.8.2020
ESCO-rahoitushttps://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuus-_ja_esco-palvelut
ja
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet/esco-hankkeiden_tuki
Yksityisen sektorin rahoitusmuoto, jossa investointi maksetaan syntyneillä kustannussäästöillä. Palveluntarjoaja ottaa vastuun hankkeen rahoituksesta ja toteutuksesta, sekä säästön syntymisestä. Kun investointi on kokonaan maksettu, tulevat säästöt asiakkaalle täysimääräisinä.Järkeviä kohteita löytyy mm. kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmistä.11.6.2020
EU ja kansainvälinen rahoitushttps://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/eu_ja_kansainvalinen_rahoitus”Kansainvälisesti ja etenkin EU-tasolla energiatehokkuuden rahoitukseen on saatavilla laaja joukko instrumentteja.”11.6.2020
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)http://www.rakennerahastot.fi/
toimenpiteisiin, joilla edistetään siirtymistä vähähiiliseen talouteen.esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.11.6.2020
Maaseutuohjelmahttps://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelmaMaaseudun kehittämiseen maaseutuohjelmien kautta.maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt11.6.2020
Joukkorahoitus11.6.2020
Kotitalousvähennyshttps://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/Työn osuus:
– kunnossapito
– perusparannustyö
– esim. aurinkopaneelien asennustyö
Kotitaloudet, pariskunnista kumpikin puoliso, kohteena
– oma koti
– vapaa-ajan asunto
– vanhempien tai isovanhempien koti.
11.6.2020
Kuntarahoitushttps://www.kuntarahoitus.fi/palvelut/vihrea-rahoitus/Kuntarahoituksen vihreä laina ja leasing on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen.
– uusiutuva energia
– kestävä joukkoliikenne
– kestävä rakentaminen
– vesi- ja jätevesihuolto
– energiatehokkuus
– jätehuolto
– ympäristönhoito
Investointihankkeet, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.11.6.2020
Leasing-mallinen energiaremonttiLeaseGreen: https://leasegreen.com/fi/hyodyt/taloyhtiot/
Lisää tietoa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/rahoitusta_energiaremonttiin_kotitalouksille_ja_taloyhtioille/taloyhtion_energiaremontti_leasing-mallilla
Palveluntarjoajan ja pankin lanseeraama kokonaispalvelu, jossa energiaremontti maksetaan leasing-mallin mukaisesti kuukausimaksulla. Taloyhtiön ei tarvitse sitoa hankkeeseen omaa pääomaa entiseen tapaan, minkä tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä energiaremonttiin. [Lähde: Motiva Oy]Taloyhtiöt11.6.2020
Remonttitilihttps://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/rahoitusta_energiaremonttiin_kotitalouksille_ja_taloyhtioille/rahastointi_ja_remonttitiliTaloyhtiöt11.6.2020
Taloyhtiön omaisuuden myyntihttps://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/rahoitusta_energiaremonttiin_kotitalouksille_ja_taloyhtioille/taloyhtion_omaisuuden_myyntiTaloyhtiöt11.6.2020
Vihreä asuntolainaDanske bank: https://danskebank.fi/sinulle/tuotteet/asuntolaina/vihrea-asuntolaina
Nordea: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/lainat/asuntolainat/vihrea-asuntolaina.html
Lisää tietoa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/rahoitusta_energiaremonttiin_kotitalouksille_ja_taloyhtioille/pankit
Pankkien kehittämä rahoitustuote energiatehokkuuden ja ympäristön huomioiviin hankkeisiin. Ehtona voi esimerkiksi olla A-energialuokka, Joutsenmerkki tai kahden tähden RTS-luokitus.11.6.2020
Puurakentaminen / YMhttps://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Kasvua_ja_kehitysta_puusta_tukiohjelmaYmpäristöministeriön puunkäytön edistämisen tukiohjelma.Erilaiset hankkeet22.9.2020

Terveiset moderaattorille

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

Montako tähteä oppimateriaalille antaisit?

Äänien keskiarvo: / 5. Äänien määrä

CC BY-NC-ND 4.0 5.1.4 Energiatehokkuuteen investoiminen, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi. Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.