4.5.1 Hybridilämmitys

Yhdistämällä eri lämmönlähteitä voidaan hyödyntää juuri sitä energiamuotoa mikä sillä hetkellä on edullisinta.

 

Lähteet

  • Aurinkoteknillinen yhdistys ry.
  • Alternative Solutions Finland.
  • Auringosta lämpöä ja sähköä. Motiva Oy. Tieto-opas. Verkkolähde: < http://www.motiva.fi/files/10585/Auringosta_lampoa_ja_sahkoa_(2014).pdf > Luettu 7.9.2016.
  • RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Tammerprint Oy 2014. 189 s. ISBN 978-951-758-584-2.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.5.1 Hybridilämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.