4.3.2 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto (LTO)

Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton avulla saadaan suuri osa poistoilman mukana kulkevasta hukkalämmöstä talteen. Järjestelmä vaatii koneellisen tulo- poistoilmanvaihdon.

 

Lähteet

  • Korkala, T., Laksola, J. 2012. Ilmastointi – hoito ja huolto. Kiinteistöalan kustannus Oy. ISBN: 978-951-685-311-9.
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • LVI 38-10454 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Ohjetiedosto. Rakennustieto Oy. Helmikuu 2010.
  • Pylsy, P. 2014. Uuudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa – Opas taloyhtiöille. 112 s. Kiinteistöalan kustannus Oy 2014. ISBN: 978-951-685-352-2.
  • Saari, M., Kukkonen, P., Paananen, T., Laine, J. 2010. Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen mallisuunnitelma. VTT raportti VTT-S-10522-10. 45 s. Saatavissa: < http://www.harkkokivitalo.fi/?wpdmact=process&did=MTUuaG90bGluaw== >
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 30.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto (LTO) -esityksen versiosta 1o.12.2014.
  • Tasauslaskentaopas 2012. Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen. Ympäristöministeriö 24.11.2011.
  • Tupamäki, Olavi. 2012. Kuiva sisäilma on haitaksi ja tuhlaa energiaa. Talotekniikka 5/2012 s. 73-75.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.3.2 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto (LTO), jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.