3.4.6 [Tulossa] Ilmatiivis rakentaminen

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

https://docs.google.com/presentation/d/1H_9NNAgs8tenT18IUmtXEtlxxyVcL97Jox0GA57M76M/edit?usp=sharing

Esityksen lataamisessa on valitettavasti tunnistamaton ongelma. Yritämme sitä ratkoa.

Käytetyt lähteet

  • Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoineen, K., Sakminen, K., Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tutkimusraportti 160. 121 s. Tampere marraskuu 2012. Saatavissa: < http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l912/@web/@p/documents/liit/p034351.pdf >
  • Nieminen, J., Kouhia, I., Ojanen, T., Knuuti, A. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. VTT. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf >
  • Palomäki, T., Mäki, T., ym. 2010. Kevytsoraharkot ja betoniharkot. Harkkokäsikirja. Betoniteollisuus ry. Luettavissa < http://issuu.com/kivirakentaminen/docs/harkkokirja_2010_1_/8 >
  • RIL 259-2012 Matalaenergiarakentaminen – Toimitilat. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry. 185 s. Saarijärven Offset Oy, 2012. ISBN: 978-951-538-5.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi, 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Suikka, A. 2009. Matalaenergiatalojen julkisivujen haasteet. Julkisivumessut. Kalvoesitys.
  • VTT. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Tutkimusselostus. VTT-S-10816-08. 10.12.2008. 22 s. Luettavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7B648A4BF3-D2F6-4FEB-9DD4-8B90C1A49D2D%7D/31293 >

CC BY 4.0 3.4.6 [Tulossa] Ilmatiivis rakentaminen, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.