3 Kiristyvät energiatehokkuusmääräykset

Avainsanat

Editori

Esityksen upotuskoodi

Oppimiskysymykset

Miten energiatehokkuuden avaintekijät ovat määräyksissä vuosien saatossa muuttuneet? Minkälaisia energiatehokkuustrategioita on muualla Euroopassa kuin Suomessa? Mitkä ovat EU-direktiivien vaikutukset Suomen rakentamismääräyksiin? Miten energiatehokkuusmääräykset ovat vaikuttaneet rakennusten kulutukseen? Vaikuttiko energiatodistusten tulo energiatehokkuuteen? Millaisia kestävää rakentamista edistäviä muutoksia on tulossa? Mitkä globaalit sitoumukset vaikuttavat rakentamiseen Suomessa? Minkälaisia avaintekijöitä energiankulutuksen vähentämiseksi on? Miten matalaenergiarakenteiden toimivuus tutkittiin ennen voimaantuloa?

Syventävät aineistot ja linkit

AiheLinkkiAineistotyyppiSisältö / TahoLinkitetty
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/844https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018L0844Säädös
Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin
2012/27/EU muuttamisesta
15.6.2020
Suomen rakentamismääräyskokoelmahttps://www.ym.fi/rakentamismaarayksetSäädös
Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma [Ympäristöministeriö]21.8.2020
Rakentamismääräyskokoelma, energiatehokkuushttps://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/EnergiatehokkuusSäädös
Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, energiatehokkuus [Ympäristöministeriö]15.6.2020
Talotekniikkainfohttps://www.talotekniikkainfo.fi/Opas
Oppaita ja esimerkkejä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön talotekniikkaan liittyvien asetusten tueksi.7.8.2020

Terveiset moderaattorille

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

CC BY-NC-ND 4.0 3 Kiristyvät energiatehokkuusmääräykset, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi. Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.