6.4.5 Koneellisen poistoiv:n parannustoimenpiteet

Koneellisen poistoilmanvaihdon ongelmiin kuuluvat vetoisuus sekä suuri energiankulutus. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden ja paremman sisäilmaston parantamiseksi on useita ratkaisuja.

https://docs.google.com/presentation/d/161NazGHPhl-p0plQgQc1eZtkRCfW7R6jn7_O5Zp6ZgY/edit?usp=sharing

Lähteet

 • Dir-Air Oy. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Esite.
 • Heikkinen, J., Korkala, t., Luoma, M., Salomaa, S. 1987. Ilmanvaihtojärjestelmien virhetoiminnat ja häiriöalttius. VTT tiedotteita 737. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1987/T737.pdf >
 • Heimonen, I., Hemmilä, K. 2006. Tuloilmaikkunan energiatehokkuus. VTT tiedotteita 2329. Espoo 2006. Verkkolähde: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2006/T2329.pdf >
 • Jaakola, T., Lindstedt, T., Junnonen J. 2010. Energiatehokas asuinkerrostalojen talotekniikkakorjaus. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5785-50-0.
 • Korkala, T., Laksola, J. 2012. Ilmastointi – hoito ja huolto. Kiinteistöalan kustannus Oy. Tampere 2010. ISBN: 978-951-685-311-9.
 • NIBE&Purmo. Energiatehokkaat lämmitysratkaisut. Maalämpö, ilmanvaihto, radiaattorit. Esite. Luettavissa: < http://www.purmo.com/docs/P_Nibe_A4_esite_8p_0212.pdf >
 • Retermia News. 2014. Retermia Oy 1/2014.
 • RT 56-10831 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus ja -parannus. Ohjetiedosto. Rakennustieto Oy. Marraskuu 2004.
 • RT-kortti 38043. Air-In Kameleonttiventtiilit. Luettavissa: < http://www.dir-air.fi/assets/files/rt-kortit/RT-kortti_Air-in_Kameleontti-venttiilit.pdf >
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 30.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Koneellisen poistoilmanvaihdon parannustoimenpiteet -esityksen versiosta 8.12.2014.
 • Virta, J., Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. Ensimmäinen painos. ISBN: 978-951-685-276-1.  Sähköinen verssio: < www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja/ >
 • VTT. 2004. Tuloilmaikkunan käytännön toimivuus. Tutkimusselostus nro RTE3901/04. Saatavissa: < http://www.dir-air.fi/assets/files/ti_kaytannon_toimivuus_vtt.pdf >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.4.5 Koneellisen poistoiv:n parannustoimenpiteet, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.