3.2 Kosteusturvallisen rakennuksen ABC

Jotta rakennus toimisi kosteusteknisesti oikein, on huolehdittava ettei rakenteisiin pääse kosteutta sen sisäpuolelta, ulkopuolelta, eikä rakentamisen aikana. Rakennusta on huollettava käytön aikana jotta se pysyy kunnossa ja mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa.

Lähteet

  • C2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kosteus. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 1998.
  • Nieminen, J., Kouhia, I., Ojanen, T., Knuuti, A. 2013. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. VTT. Luettavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf >
  • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2012. 219 s. ISBN 978-951-758-545-3.
  • RIL 250-2011 Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2011. 243 s. ISBN 978-951-758-537-8.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.2 Kosteusturvallisen rakennuksen ABC, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.