4.2 Laadukas sisäilma

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

 • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
 • Camfil. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Verkkolähde: < http://www.camfil.fi/Suodatintekniikkaa/Sisailman-laatu-IAQ/Saastelahteet/Haihtuvat-orgaaniset-yhdisteet-VOC/ > Referoitu: 13.8.2014.
 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • Hänninen, O. 2014. Vaikutukset sisäilman terveysriskeihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kalvoesitys Messukeskuksessa 13.3.2014. Luettavissa: < http://www.sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2013/09/Otto-H%C3%A4nninen.pdf >
 • LVI 05-10417. Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. Rakennustieto. 2007.
 • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Joulukuu 2008.
 • LVI 31-10507 Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. Ohjeet. Rakennustieto. Toukokuu 2012.
 • Palomäki, E. 2013. Rakennuksen kunto ja sisäilma. Työterveyslaitos. Kalvoesitys. Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet 12.11.2013. Luettavissa: < http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/97790edf-1568-4579-8a09-a53ac076d207/EERO-PALOMAKI-Savoy.pdf?MOD=AJPERES >
 • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
 • Seppänen, Olli. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Suomen LVI-liitto. Forssan kirjapaino Oy. 427 s.
 • Seppänen, Olli. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
 • Seppänen, O., Fisk W, Lei QH. 2006. Ventilation and performance in office work. Indoor Air Journal, 16 (1), 28-35.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
 • Sosiaali ja terveysministeriö. 2003. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Luettavissa: < http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/s/asumisterveysohje_STM_2003.pdf >
 • Säteri, J. 2013. Ilmanvaihto taas luupin alla. Sisäilma uutiset 2/2013, s. 2.
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Laadukas Sisäilma -esityksen versiosta 23.8.2014.
 • Wargocki, P., Wyon, DP., Fanger, PO. 2000. Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In: Proceeding of Cold Climate HVAC 2000, Sapporo, pp. 445-450.

CC BY 4.0 4.2 Laadukas sisäilma, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.