4.2 Laadukas sisäilma

Diaesitys

[Klikkaa ruutua tai paina→]

Käytetyt lähteet

 • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
 • Camfil. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Verkkolähde: < http://www.camfil.fi/Suodatintekniikkaa/Sisailman-laatu-IAQ/Saastelahteet/Haihtuvat-orgaaniset-yhdisteet-VOC/ > Referoitu: 13.8.2014.
 • D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
 • Hänninen, O. 2014. Vaikutukset sisäilman terveysriskeihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kalvoesitys Messukeskuksessa 13.3.2014. Luettavissa: < http://www.sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2013/09/Otto-H%C3%A4nninen.pdf >
 • LVI 05-10417. Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto. Rakennustieto. 2007.
 • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Joulukuu 2008.
 • LVI 31-10507 Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. Ohjeet. Rakennustieto. Toukokuu 2012.
 • Palomäki, E. 2013. Rakennuksen kunto ja sisäilma. Työterveyslaitos. Kalvoesitys. Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet 12.11.2013. Luettavissa: < http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/97790edf-1568-4579-8a09-a53ac076d207/EERO-PALOMAKI-Savoy.pdf?MOD=AJPERES >
 • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
 • Seppänen, Olli. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Suomen LVI-liitto. Forssan kirjapaino Oy. 427 s.
 • Seppänen, Olli. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
 • Seppänen, O., Fisk W, Lei QH. 2006. Ventilation and performance in office work. Indoor Air Journal, 16 (1), 28-35.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
 • Sosiaali ja terveysministeriö. 2003. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Luettavissa: < http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/s/asumisterveysohje_STM_2003.pdf >
 • Säteri, J. 2013. Ilmanvaihto taas luupin alla. Sisäilma uutiset 2/2013, s. 2.
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Laadukas Sisäilma -esityksen versiosta 23.8.2014.
 • Wargocki, P., Wyon, DP., Fanger, PO. 2000. Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In: Proceeding of Cold Climate HVAC 2000, Sapporo, pp. 445-450.

  Vertaisarviointi / Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa tai muu vinkki? Palautteen avulla päivitämme tietoa. Erityisesti auttaa, mikäli lisäät kommenttiisi tietolähteen, jonka avulla asiaan voi syventyä paremmin, kuten esimerkiksi linkin raporttiin, tutkimukseen tai verkkosivuille. Kiitos avustasi ja aktiivisuudestasi!

[Jos lomake ei ilmestynyt voit kokeilla sivun lataamista uudelleen tai lähettää palautteen sähköpostitse posti @ eksergia.fi.]

CC BY 4.0 4.2 Laadukas sisäilma, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.