4.1 Laadukas sisäilmasto

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

  • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
  • Kosteus- ja homevauriokorjaaminen. Hometalkoot.fi. Luettavissa: < http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/kosteus-ja-homevauriokorjaaminen.html > Referoitu: 14.8.2014
  • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjekortti. Joulukuu 2008.
  • Pietiläinen, J., Kauppinen, T., Kovanen, K., Nykänen, V., Nyman, M., Paihio, S., Peltonen, J., Pihala, H., Kalema, T., Keränen, H. 2007. ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. VTT tiedotteita 2413. Espoo 2007. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2413.pdf >
  • Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjekortti. LVI 05-10417. Kesäkuu 2007.
  • Reijula, K., Ahonen, G., Alenius, H., Holopainen, R., Lappalainen, S., Palomäki, E., Reiman, M. 2012. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012. Luettavissa: < http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=er28612160849612&cmd=download >
  • Seppänen, O. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
  • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Laadukas Sisäilmasto -esityksen versiosta 23.8.2014.

Muuta kirjallisuutta

Hometalkoot_SLOGAN_LOGO_RGB-1

CC BY 4.0 4.1 Laadukas sisäilmasto, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.