4.1 Laadukas sisäilmasto

Mitä sisäilmastolla tarkoitetaan? Mitkä ovat huonon sisäilmaston vuotuiset kustannukset Suomessa? Miten laadukas sisäilmasto on myös energiatehokas? Mitä taloudellisia hyötyjä laadukkaalla sisäilmastolla saadaan aikaan? Mikä on sisäilmastoluokitus?

Lähteet

  • Ahlberg, T. Huono sisäilma saattaa kertoa energiaa tuhlaavasta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtajan Jorma Säterin haastattelu). Korjausrakentaminen, s. 10-11.
  • Kosteus- ja homevauriokorjaaminen. Hometalkoot.fi. Luettavissa: < http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/kosteus-ja-homevauriokorjaaminen.html > Referoitu: 14.8.2014
  • LVI 05-10440. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Ohjekortti. Joulukuu 2008.
  • Pietiläinen, J., Kauppinen, T., Kovanen, K., Nykänen, V., Nyman, M., Paihio, S., Peltonen, J., Pihala, H., Kalema, T., Keränen, H. 2007. ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. VTT tiedotteita 2413. Espoo 2007. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2413.pdf >
  • Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjekortti. LVI 05-10417. Kesäkuu 2007.
  • Reijula, K., Ahonen, G., Alenius, H., Holopainen, R., Lappalainen, S., Palomäki, E., Reiman, M. 2012. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012. Luettavissa: < http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=er28612160849612&cmd=download >
  • Seppänen, O. 2006. Sisäympäristön terveys- ja tuottavuusvaikutukset toimistorakennusten elinkaaren aikaisissa taloudellisissa laskelmissa. Talotekniikka-Julkaisut Oy. Forssa. FINVAC.
  • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 27.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Laadukas Sisäilmasto -esityksen versiosta 23.8.2014.

Lisää tietoa

Hometalkoot_SLOGAN_LOGO_RGB-1

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.1 Laadukas sisäilmasto, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.