3.4.2 Lämmöneristeet

Eristeiden välillä on runsaasti eroavaisuuksia, kuten kyky sitoa kosteutta. Lisäksi eroja löytyy mm. jäykkyydessä, palonsietokyvyssä, puristuslujuudessa, vesihöyryn vastuksessa sekä äänen eristävyydessä. Jotkut materiaalit vaativat paljon energiaa valmistusvaiheessa, mutta ovat silti käytönaikana tehokkaampia.

 

Lähteet

  • EPS rakennusteollisuus. Mitä EPS on? Verkkoartikkeli. Luettavissa: < http://www.eps-eriste.fi/mita-eps-on > Referoitu: 20.2.2015.
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Helsinki: Suomen Rakennusmedia Oy.
  • Mölsä, S. 2010. Kovat eristeet uhkaavat villan asemaa julkisivuissa. Rakennuslehti 2, s. 9.
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka 1 – Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. Tammerprint Oy 2014. 500 s. ISBN 978-951-758-589-7.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.4.2 Lämmöneristeet, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.