4.6 Lämmönjako- ja -luovutustavat

Lämmönjako- ja luovutusjärjestelmä valitaan mm. energiantuottotavan perusteella. Vesikiertoisessa järjestelmässä on mahdollista vaihtaa energianlähdettä helposti sekä hyödyntää tehokkaasti uusiutuvia energialähteitä.

 

Lähteet

  • Bröckl, M., Pesola, A., Vanhanen, J. 2010.Primäärienergia ja kaukolämmön kilpailukyky. Loppuraportti. Gaia Consulting Oy 27.9.2010. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/primaarienergia_ja_kaukolammon_kilpailukyky_gaia.pdf >
  • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
  • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
  • Ympäristöministeriö. 2011. Lämmitysjärjestelmät ja lämmin käyttövesi – laskentaopas. Järjestelmien lämpöhäviöiden laskenta ja hyötysuhteiden määritys. Ladattavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7BCA99FFCB-627B-48C8-8EB0-607F36B178A5%7D/30751 >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.6 Lämmönjako- ja -luovutustavat, jonka tekijä on Eksergia.fi – Digitaalinen oppikirja energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.