4.6 Lämmönjako- ja -luovutustavat

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

  • Bröckl, M., Pesola, A., Vanhanen, J. 2010.Primäärienergia ja kaukolämmön kilpailukyky. Loppuraportti. Gaia Consulting Oy 27.9.2010. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/primaarienergia_ja_kaukolammon_kilpailukyky_gaia.pdf >
  • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
  • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
  • Ympäristöministeriö. 2011. Lämmitysjärjestelmät ja lämmin käyttövesi – laskentaopas. Järjestelmien lämpöhäviöiden laskenta ja hyötysuhteiden määritys. Ladattavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7BCA99FFCB-627B-48C8-8EB0-607F36B178A5%7D/30751 >

CC BY 4.0 4.6 Lämmönjako- ja -luovutustavat, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.