4.5 Lämmöntuottotavan valinta

Lähteet

  • Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities. Annex 49 Summary report. Energy Assessment Guidebook for the Built Environment. International Energy Agency. Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme. Frauenhofer Verlag. Stutgart, Germany.
  • Lämmitys. 2016. Energiatehokas koti. Motiva. Verkkolähde: < http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys > Päivitetty 6.4.2016. Luettu 6.9.2016.
  • Nieminen, Jyri. 2009. Passiivitalon suunnittelu. VTT. Kalvosarja.
  • Pientalorakentamisen kehittämiskeskus ry (PRKK)
  • Rakennusten energiankulutus ja CO2-ekv päästöt. 2005.  TTY. Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:4.
  • RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Tammerprint Oy, 2014. 189 s. ISBN 978-951-758-584-2.
  • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus. Kalvoesitys. Verkkolähde: < http://www.sulpu.fi/documents/184029/209175/Lampopumppujen-merkitys-ja-tulevaisuus-SULPU.pdf > Luettu 9.1.2016.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.5 Lämmöntuottotavan valinta, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.