4.6.2 Lämpöä varaavat tulisijat

Luentotila | Editori

Upotuskoodi verkkosivuille, verkkokursseihin yms.

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR4Rhx-mkT_YqXFwjPUC5X2f87v7g30utIT-3e5_-j_jvNlveEwH8GGE2S8FAxughW5VP-TA5EaMq_X/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="749" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

Oppimiskysymykset

Miksi puupolttoainetta pidetään ekologisena? Käytetäänkö puuta enemmän kuin sitä kasvaa? Mikä on paras polttopuu? Kuinka monta irtokuutiota koivua vastaa 100 l kevyttä polttoöljyä? Kuinka monta tulisijaa Suomessa on? Minkälaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin tulisijoja on olemassa? Miksi tulisijoja kannattaa suosia? Mihin lämpöä varaavan tulisijan lämmönvarauskyky perustuu? Miten muuratut lämpöä varaavat takat eroavat tehdasvalmisteisista kiertoilmatakoista? Mikä on kiertoilmatakan toimintaperiaate? Kuinka hyvä hyötysuhde lämpöä varaavilla tulisijoilla voi olla? Mitkä tekijät vaikuttavat tulisijan hyötysuhteeseen? Auttaako massiivinen tulisija savukaasujen energian hyödyntämistä? Minkälaista tulisijaa tulisi suosia energiatehokkaissa rakennuksissa ja miksi? Miten kevyen ja lämpöä varaavan tulisijan lämmönluovutus huonetilaan poikkeavat toisistaan? Mitkä tekijät vaikuttavat tulisijan valintaan? Mitä ongelmia voi alimitoitettu tulisija aiheuttaa? Entä ylimitoitettu?

Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

CC BY 4.0 4.6.2 Lämpöä varaavat tulisijat, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.