5.4.3 Lämpöä varaavat tulisijat

Käyttämällä lämpöä varaavia tulisijoja voidaan korvata merkittävästi rakennuksen muuta ostoenergian tarvetta. Tulisijat ovat myös hyvä varalämmönlähde mahdollisten energiakatkojen aikana.

 

Lähteet

  • Bonnor, M., Kasurinen, R. 2013. Laitatko pellit kiinni, kun sininen liekki häviää? – väärin! YLE-uutiset. Verkkoartikkeli. Päivitetty 8.11.2013. Luettavissa: < http://yle.fi/uutiset/laitatko_pellit_kiinni_kun_sininen_liekki_haviaa_-_vaarin/6917309 > Referoitu: 12.11.2014.
  • LVI 10-40045 Tulisijalämmitys. Tiedonjyväkortti. Maaliskuu 2000.
  • LVI 10-40066 Tulisijan, lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihtojärjestelmän yhteiskäyttö. Tiedonjuväkortti. Toukokuu 2005.
  • RIL 251-2010 Tulisijat – suunnittelu, toteutus ja käyttö. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2010. 198 s. ISBN 978-951-758-524-8.
  • RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Tammerprint Oy 2014. 189 s. ISBN 978-951-758-584-2.
  • TSY Tulisija- ja savupiippuyhdistys ry. Tulisijatyypit. Verkkosivu. Luettavissa: < http://www.tsy.fi/index.php/tulisija-ja-savuhormityypit/tulisijatyypit > Referoitu: 4.11.2014.
  • Tuomaala ym.
  • Valtonen, J. Testattua tietoa muuratuista savupiipuista – paloturvallisuutta ja energiansäästöä. Tulisijatieto no 2. s. 6-7. Luettavissa: < http://www.tulisijat.tv/julkaisuja/TulisijatietoNo2.pdf >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 5.4.3 Lämpöä varaavat tulisijat, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.