6.4.4 Painovoimaisen iv:n parannustoimenpiteet

Painovoimainen ilmanvaihto on sisäilman laatutavoitteiden kannalta tyypillisesti ongelmallisin ilmanvaihtotapa. Hyviä puolia ovat sen huoltamisen helppous sekä esimerkiksi sähkötön toimintaperiaate. Talvisin järjestelmä kuitenkin aiheuttaa tyypillisesti vetoa ja kesäisin ilma ei meinaa vaihtua ollenkaan. Onneksi olemassa on useita tehostamisen keinoja.

 

Lähteet

  • Halminen, E., Kuvaja, O., Köttö, R. 1994. Ilmastointitekniikka. Saarijärven Offsset Oy. Helsinki 1994. 167 s. ISBN: 952-9687-48-6.
  • Jaakola, T., Lindstedt, T., Junnonen J. 2010. Energiatehokas asuinkerrostalojen talotekniikkakorjaus. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5785-50-0.
  • Korkala, T., Laksola, J. 2012. Ilmastointi – hoito ja huolto. Kiinteistöalan kustannus Oy. Tampere 2010. ISBN: 978-951-685-311-9.
  • Laitinen, J. 2010. Ilmanvaihto – välttämätön paha. Motiva-Xpress 3/2010. S. 16-17.
  • Pylsy, P. 2014. Uuudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa – Opas taloyhtiöille. 112 s. Kiinteistöalan kustannus Oy 2014. ISBN: 978-951-685-352-2.
  • REHVA. 2009. Ilmanvaihdon etäkurssi. 316 s. Forssan Kirjapaino Oy.
  • RT 56-10831 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus ja -parannus. Ohjetiedosto. Rakennustieto Oy. Marraskuu 2004.
  • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 30.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Painovoimaisen ilmanvaihdon parannustoimenpiteet -esityksen versiosta 8.12.2014.
  • Virta, J., Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. Ensimmäinen painos. ISBN: 978-951-685-276-1.  Sähköinen verssio: < www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja/ >

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.4.4 Painovoimaisen iv:n parannustoimenpiteet, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.