6.4.4 Painovoimaisen ilmanvaihdon parannustoimenpiteet

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

  • Halminen, E., Kuvaja, O., Köttö, R. 1994. Ilmastointitekniikka. Saarijärven Offsset Oy. Helsinki 1994. 167 s. ISBN: 952-9687-48-6.
  • Jaakola, T., Lindstedt, T., Junnonen J. 2010. Energiatehokas asuinkerrostalojen talotekniikkakorjaus. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5785-50-0.
  • Korkala, T., Laksola, J. 2012. Ilmastointi – hoito ja huolto. Kiinteistöalan kustannus Oy. Tampere 2010. ISBN: 978-951-685-311-9.
  • Laitinen, J. 2010. Ilmanvaihto – välttämätön paha. Motiva-Xpress 3/2010. S. 16-17.
  • Pylsy, P. 2014. Uuudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa – Opas taloyhtiöille. 112 s. Kiinteistöalan kustannus Oy 2014. ISBN: 978-951-685-352-2.
  • REHVA. 2009. Ilmanvaihdon etäkurssi. 316 s. Forssan Kirjapaino Oy.
  • RT 56-10831 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus ja -parannus. Ohjetiedosto. Rakennustieto Oy. Marraskuu 2004.
  • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 30.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Painovoimaisen ilmanvaihdon parannustoimenpiteet -esityksen versiosta 8.12.2014.
  • Virta, J., Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. Ensimmäinen painos. ISBN: 978-951-685-276-1.  Sähköinen verssio: < www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja/ >

CC BY 4.0 6.4.4 Painovoimaisen ilmanvaihdon parannustoimenpiteet, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.