6.4.6 Päivittäminen koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon

Kun rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä muutetaan koneelliseksi tulo- poistojärjestelmäksi, saavutetaan nykymääräysten mukainen sisäilmasto sekä energiatehokkuus. Järjestelmävaatimus on rakennuksen hyvä ilmatiiviys.

 

Lähteet

 • Heikkonen, H. 2009. Energiatehokkuutta ilmanvaihtoremontilla. Haastateltu Swegon Ilto Oy:n järjestelmävastaavaa. Rakennuslehti 5.3.2009.
 • Jaakkola, T., Lindstedt, T., Junnonen, J. 2010. Energiatehokas asuinkerrostalojen talotekniikkakorjaus. Suomen rakennusmedia Oy. ISBN: 978-952-5785-50-0.
 • Korkala, T., Laksola, J. 2012. Ilmastointi – hoito ja huolto. Kiinteistöalan kustannus Oy. Tampere 2010. ISBN: 978-951-685-311-9.
 • Kiinteistöposti 6/2014. Ilmanvaihtoasioiden tuntemus tarpeen – “Muistakaapas huomioisa ilmanvaihto ikkunaremonteissa”.
 • Linne, S., Uotila, U., Lahdensivu, J. 2010. Korjaustoimien vaikutus todelliseen energiankulutukseen. ENTELIKOR –artikkeli 6. Kiinteistöposti s.72-75.
 • Motiva Oy. Energiatehokas ilmanvaihto -esite. Elvari-ohjelma.
 • Pylsy, P. 2014. Uuudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa – Opas taloyhtiöille. 112 s. Kiinteistöalan kustannus Oy 2014. ISBN: 978-951-685-352-2.
 • REHVA. 2009. Ilmanvaihdon etäkurssi. 316 s. Forssan Kirjapaino Oy.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Seppänen. O. 2006. Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan perusteet. Sisäilmasto, ilmanvaihto, lämmitys, ilmastointi, vesi- ja viemärilaitteet. Opetusmateriaali. TKK, LVI-tekniikka. Syksy 2006.
 • Skaala Alfa cLean. 2014. Esite. Jaettu FinnBuild messuilla 1-3.10.2014.
 • Skaala Alfa cLean. 2014. Verkkosivut < http://www.skaala.com/skaala-alfa-clean.html > Referoitu: 4.10.2014.
 • Säteri, J., Kovanen, K., Pallari, M. 1999. Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden parantaminen. VTT tiedotteita 1945. Otamedia Oy, Espoo 1999. Luettavisssa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1945.pdf >
 • Säteri, J. 2014. Asiantuntijakommentointi 30.12.2014 Eksergia.fi-sivujen Päivitys koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon -esityksen versiosta 12.12.2014.
 • Virta, P., Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. Ensimmäinen painos. Kiinteistöalan kustannus Oy. ISBN: 978-951-685-276-1.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.4.6 Päivittäminen koneelliseen tulo-poistoilmanvaihtoon, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.