2.5.1 Rakennusfysiikan keskeiset termit

Luentotila | Editori

Upotuskoodi

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRjPaPhgqBrpXwiNuQKU6XCKoFq_vS__fAI4d4jTnYwKK4ZOU5VQikKH4T_l_h4q23nHVAaBd0Z4Z_2/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Avainsanat

Absoluuttinen kosteus | AH | Diffuusio | Hengittävä rakenne | Höyrynsulku | K-arvo | Kapillaari-ilmiö | Kastepiste | Kondenssi | Konduktanssi | Konduktio | Konvektio | Kosteuden kondensoituminen | Kosteuden tiivistyminen | Kyllästyskosteus | Kyllästyspaine | Kylmäsilta | Lambda-arvo | Lämmön johtuminen | Lämmön siirtymistavat | Lämmönjohtavuus | Lämmönläpäisykerroin | Lämpöresistanssi | Lämpösäteily | Lisäkonduktanssi | Luonnollinen konvektio | Pakotettu konvektio | RH | Savupiippuilmiö | Suhteellinen kosteus | U-arvo | Vallitseva osapaine

Oppimiskysymykset

Millä tavoilla lämpö liikkuu? Mitä lämmön johtuminen (konduktio) on? Mitä lämpösäteily (emissio) on? Mitä ilmavirtaus (konvektio) on? Mitkä tekijät vaikuttavat luonnolliseen konvektioon? Mitä on pakotettu konvektio? Mitä savupiippuilmiöllä tarkoitetaan? Mitä lämmönjohtavuudella tarkoitetaan? Miten λ-arvoa käytetään? Mikä on U-arvo? Mikä on kylmäsilta? Miten kylmäsillat huomioidaan energiatarkasteluissa? Miten pistemäinen lisäkonduktanssi määritetään? Miten viivamainen lisäkonduktanssi määritetään? Millä tavoilla kosteus liikkuu? Millä rakenteellisilla keinoilla kosteus huomioidaan? Mitä absoluuttisella kosteudella tarkoitetaan? Mitä kyllästyskosteudella tarkoitetaan? Mitä suhteellisella kosteudella tarkoitetaan? Mitä kastepisteellä ja kosteuden kondenssilla tarkoitetaan? Mitä tarkoitetaan vallitsevalla ja kylläisellä vesihöyrynpaineella? Kuinka paljon vettä ilmaan voi sitoutua? Mitä diffuusiolla tarkoitetaan? Mihin on kosteuden siirtymissuunta diffuusiossa? Mikä on hengittävä rakenne? Mikä on kapillaari-ilmiö?

Kommentit

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä Wikipedian tavoin. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.

CC BY 4.0 2.5.1 Rakennusfysiikan keskeiset termit, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.