3.5.1 Rakennusfysiikan keskeiset termit

Diaesitys

Käytetyt lähteet

  • Björkholtz, Dick. 1997. Lämpö ja kosteus, rakennusfysiikka. Rakennustieto Oy. Helsinki.
  • C4 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Lämmöneristys. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Ohjeet 2012. Luonnos 16.3.2012. Saatavissa: < http://www.ym.fi/download/noname/%7BE3549160-2ED6-4807-8556-230BDC60275B%7D/30749 >
  • Immonen, Markus. 2013. Rakennuksen vaipan ilmatiiviyden vaikutus energiatehokkuuteen. Opinnäytetyö 29.11.2013. Metropolia ammattikorkeakoulu. Luettavissa: < https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68045/Rakennuk.pdf?sequence=1 >
  • Leivo, Virpi. 2003. Hirsirakennuksen yläpohjan tiiviys – vaikutus lämpöenergiankulutukseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimusraportti 126. Luettavissa: < https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/16505/leivo_hirsirakennuksen_ylapohjan_tiiviys.pdf?sequence=1 >
  • REHVA – Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liitto. 2009. Etäopiskeluun soveltuva ammatillinen harjoittelumateriaali energiataloudellisen ja käytännöllisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Ilmanvaihdon etäkurssi. Forssan Kirjapaino Oy. 316 s.
  • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • RIL 250-2011. Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy 2011. 243 s. ISBN 978-951-758-537-8.
  • Siikanen, Unto. 2014. Rakennusfysiikka – Perusteet ja sovelluksia. Rakennustieto. Tammerprint Tampere Oy 2014. 256 s. ISBN 978-952-267-001-4.

  Vertaisarviointi / Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa tai muu vinkki? Palautteen avulla päivitämme tietoa. Erityisesti auttaa, mikäli lisäät kommenttiisi tietolähteen, jonka avulla asiaan voi syventyä paremmin, kuten esimerkiksi linkin raporttiin, tutkimukseen tai verkkosivuille. Kiitos avustasi ja aktiivisuudestasi!

[Jos lomake ei ilmestynyt voit kokeilla sivun lataamista uudelleen tai lähettää palautteen sähköpostitse posti @ eksergia.fi.]

CC BY 4.0 3.5.1 Rakennusfysiikan keskeiset termit, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokäsikirja energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.