2.3 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Avainsanat

Editori

Esityksen upotuskoodi

Oppimiskysymykset

Miten rakennusmateriaalien elinkaarivaikutuksia arvioidaan? Miksi materiaalivalinnan merkitys ilmastoystävällisessä rakentamisessa kasvaa? Millä periaatteilla elinkaariystävälliset materiaalit voidaan valita?

Syventävät aineistot ja linkit

AiheLinkkiAineistotyyppiSisältö / TahoLinkitetty
CICAT2025https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/Verkkosivut
Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja.16.11.2020
CIRCuIT (Circular Construction In Regenerative Cities)https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/circuit-hanke/Verkkosivut
Kansainvälinen rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä nelivuotinen hanke, käynnistynyt 2019. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joiden avulla kaupungit voivat ottaa käyttöön rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja.16.11.2020
CircHubshttps://circhubs.fi/Verkkosivut
Suomen kiertotalouskeskusten yhteinen CircHubs-verkosto.16.11.2020
Circwaste – Materiaalit kiertoonhttps://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FIVerkkosivut
Lähes 20 pilottihanketta: mm. kierrätyspuistojen ja uusien kierrätystoimintojen kehittäminen, muovijakeiden uudelleenhyödyntäminen, ylijäämäruuan jakelun kehittäminen, biokaasun tuotanto, älykkäät hallintajärjestelmät ja teollisten symbioosien luominen.19.8.2020
Green Building Council Finlandhttps://figbc.fi/gbc-finland/Verkkosivut
Kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.11.6.2020
Green dealhttps://ym.fi/green-deal-sopimuksetVerkkosivut
Vapaaehtoinen kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävä sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. [Ympäristöministeriö]17.11.2020
HISERhttp://www.hiserproject.eu/Verkkosivut
Main objective is to develop and demonstrate novel cost-effective holistic solutions for a higher recovery of raw materials from ever more complex construction and demolition waste.16.11.2020
HYPPYhttps://gnf.fi/fi/gnf/hyppy/Verkkosivut
Hanke kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja.16.11.2021
Kierrätys.infohttps://kierratys.info/Karttapalvelu
Palvelulla voi etsiä alueellisten keräyspisteiden ja kiertävien keräysten tietoja kaikkialla Suomessa.12.6.2020
Kierrätyskeskushttps://www.kierratyskeskus.fi/Verkkosivut
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.1.9.2020
Kiertotalous.nyt
LUT-yliopisto/Helsingin yliopisto/ Aalto-yliopisto/ Itä-Suomen yliopisto
http://kiertotalousnyt.fi/Avoin verkkokurssi [Kieli: FI, EN]
Kurssin tavoitteet
– Muodostaa kokonaiskuva kiertotaloudesta ja ymmärtää sen perusperiaatteet.
– Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia.
– Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää.
– Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi. [Suomen Kiertovoima ry]
11.6.2020
Leadership for sustainable change
University of Helsinki, Tampere university
http://www.leadforsust.fi/index.htmlAvoin verkkokurssi [Kieli: EN]
During the course you will learn:
– what are the great challenges of sustainability and how are they related
– how to lead change in complex systems, for example by utilising circular economy
– what skills, knowledge and attitudes does a professional change-maker need
– how to make and collaborate on a concrete sustainability project plan
11.6.2020
Materiaalitorihttps://www.materiaalitori.fi/Verkkosivut
Kohtaamispaikka jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille.19.8.2020
Materiaalitehokkuushttps://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuusVerkkosivut
Tietopaketti materiaalitehokkuudesta. [Motiva]11.6.2020
Rakentamisen muovitiekarttahttps://ym.fi/rakentamisen-muovitiekarttaVerkkosivut
Suomen muovitiekartassa rakentamiseen kohdistuvana toimenpiteenä parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua työmailla.29.9.2020
Rakentamisen päästötietokantaRakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)Verkkosivut
Palvelusta selviää Suomessa käytössä olevien rakennustuotteiden sekä rakentamisen prosessien ja palveluiden keskimääräisiä päästötietoja. []SYKE, YM1.3.2021
Suomen Kiertovoima ryhttps://kivo.fi/Verkkosivut
Edustaa julkista jätehuoltoa sekä jätelaitoksia. Järjestää mm. hyödyllistä koulutusta.12.6.2020
Vaarallinenjate.fihttps://vaarallinenjate.fi/Verkkosivut
Sivustolla kerrotaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden lajittelusta, vastaanotosta sekä käsittelystä. [KIVO Suomen kiertovoima]1.9.2020
Wool2Loophttps://www.wool2loop.eu/Verkkosivut
EU-innovaatiohanke, joka keskittyy rakennusteollisuuden mineraalivillajätteen hyötykäyttöön.16.11.2020

Terveiset moderaattorille

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

CC BY-NC-ND 4.0 2.3 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi. Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.