2.1.3.1 [Tulossa] Tietomallien (BIM) perusteet

Esitys

Käytetyt lähteet

  • Järvinen, Tero. 2017. Digitaalinen kaksonen. Blogi. Granlund: energiastä rakentamista. < https://energistarakentamista.com/author/terojarvinen/ > Kirjoitettu 31.5.2017. Luettu 31.1.2018.
  • Jäväjä Päivi & Lehtovirta Timo. 2016. Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla. Rakennustieto.
  • Kerosuo, H., Paavola, S., Miettinen, R., Mäki, T. 2017. HANKKEISTA OPPIMINEN. Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa. Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Helsinki: Unigrafia.
  • Kärkkäinen, Minna. 2016. Fiksu suunnittelu poikii fiksua rakentamista. Talotekniikka 5/2016, s. 22-25.
  • Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa. 2014. Luentomoniste. Saimaan ammattikorkeakoulu. TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 < https://www.saimia.fi/toka/docs/tokatuloksettimolehtoviit.pdf > Luettu 30.1.2018.
  • Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012. Verkkodokumentti. < https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/ > Luettu 2.1.2018.

Hyödyllisiä linkkejä

CC BY 4.0 2.1.3.1 [Tulossa] Tietomallien (BIM) perusteet, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.