2.1.3.1 [Tulossa] Tietomallien (BIM) perusteet

Esitys

Käytetyt lähteet

  • Järvinen, Tero. 2017. Digitaalinen kaksonen. Blogi. Granlund: energiastä rakentamista. < https://energistarakentamista.com/author/terojarvinen/ > Kirjoitettu 31.5.2017. Luettu 31.1.2018.
  • Jäväjä Päivi & Lehtovirta Timo. 2016. Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla. Rakennustieto.
  • Kerosuo, H., Paavola, S., Miettinen, R., Mäki, T. 2017. HANKKEISTA OPPIMINEN. Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa. Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Helsinki: Unigrafia.
  • Kärkkäinen, Minna. 2016. Fiksu suunnittelu poikii fiksua rakentamista. Talotekniikka 5/2016, s. 22-25.
  • Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa. 2014. Luentomoniste. Saimaan ammattikorkeakoulu. TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 < https://www.saimia.fi/toka/docs/tokatuloksettimolehtoviit.pdf > Luettu 30.1.2018.
  • Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012. Verkkodokumentti. < https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/ > Luettu 2.1.2018.

Hyödyllisiä linkkejä

Palaute / Vertaisarviointi

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa tai muu vinkki? Palautelomakkeen avulla päivitämme tietoa. Erityisesti auttaa, mikäli saat liitettyä linkin raporttiin, tutkimukseen, verkkosivuille tms. josta luotettavaa tietoa löytyy lisää. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 2.1.3.1 [Tulossa] Tietomallien (BIM) perusteet, jonka tekijä on Eksergia.fi – Digitaalinen oppikirja energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.