5.3.1.3 Riskirakenteet 3: Perustukset ja alapohjat

Lue / Luennoi | Editoi

Avainsanat

Alapohja | Homevaurio | Homevauriot | Korjausrakentaminen | Kosteuden kondensoituminen | Kosteuden tiivistyminen | Kosteus- ja homeongelmat | Kosteusongelmat | Kosteusriski | Kosteusvaurio | Kosteusvauriot | Laatuongelmat | Maanvarainen alapohja | Riskirakenteet | Rossipohja | Tuulettuva alapohja | Ulkoseinät

Oppimiskysymykset

Miten rakennusten vierustat tulisi kallistaa? Miten ns. hulevedet tulisi ohjata? Mitä toimivaan salaojajärjestelmään kuuluu? Saako kattovesiä ja hulevesiä ohjata salaojiin? Huomataanko putkivuodot yleensä ajoissa? Mikä ryömintätilassa altistaa putkivuodoille? Miten putket tulisi asentaa, jotta viat huomattaisiin nopeammin? Mitä riskirakenteita ns. sokkelihalkaisuihin liittyy? Miksi kylmäsillat aiheuttavat kosteusongelmia? Mihin kapillaarikatkon puuttuminen voi johtaa? Miksi kaikkien alapohjien ilmatiiviys on ensisijaista? Mitä ovat valesokkelit? Miksi ne ovat usein ongelmallisia? Miten niitä voi korjata? Miksi ulkoverhousta ei saa viedä lähelle maanpintaa? Miksi suoraan betonin päällä olevat puurakenteet voivat aiheuttaa ongelmia?

Linkkikirjasto

Kommentit ja ehdotukset

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Nopeutat sivuston päivitystä kun annat vinkin lähteestä, josta luotettavaa tietoa löytyy lisää! Voit halutessasi myös itse muokata esitystä Wikipedian tavoin. Kiitos avusta! Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.

CC BY 4.0 5.3.1.3 Riskirakenteet 3: Perustukset ja alapohjat, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.